Mitä nainen haluaa?

Ennen kuin alat luetella erilaisia vaatteita, asusteita ja muita välttämättömiä asioita, mieti, millaista haluaisit elämän olevan suuremmassa mittakaavassa.

Pikkuasioissa on helppo saada kaikki haluamansa, mutta isoissa asioissa se tuntuu olevan mahdotonta. Suurin osa naisista haluaa rinnalleen ihanan miehen, perheen, kauniin kodin, hyvän (mielenkiintoisen ja hyväpalkkaisen) työn, yltäkylläisyyttä ja terveyttä.

Jos jollakin ihmeellisesti sattuu olemaan tämä kaikki, mietityttää, miten hän on sen saavuttanut. Mitä tuo nainen on tehnyt, kun hän näyttää hyvältä, on töissä korkeassa asemassa ja ehtii vielä viettää aikaa lastensakin kanssa. Onpa hänellä vielä mies, jolle riittää aikaa ja koti, jonka hän pitää siistinä.

Moni on varmasti sitä mieltä, ettei sellaista naista ole olemassakaan. Yleinen ajatus on, että joko kaikki on hyvin perheessä, mutta töissä ei sitten ehkä pystykään antamaan täyttä panostaan tai on menestyksekäs töissä, mutta perheen kustannuksella.

Silti nainen haluaa kaiken (vaikka ehkä ei kaikkea heti).

Nainen pystyy helposti tekemään monia asioita samaan aikaan. Mainokset kuitenkin painostavat sen lisäksi näyttämään hyvältä ja muodinmukaiselta, koska niinhän naisen pitää olla. Mutta ongelmana on, että ei ole aikaa huulipunien valitsemiseen. Kaikki liikenevä aika, joka pitäisi olla varattu rakkaimpiensa vaalimiseen, onkin käytettävä ruuanlaittoon ja kotitehtävien tarkistamiseen. Joillakin ei ole epäsäännöllisten työaikojen vuoksi aikaa edes ruuanlaittoon. Työ vie voimia niin paljon, että on turvauduttava valmisruokiin.

Onko tällaisessa tilanteessa mahdollista pysyä pirteänä? Kyllä täysin. Onko mahdollista hoitaa kotiaskareet niin, että jää aikaa ja pirteyttä köllötellä television äärellä? Aivan varmasti.

On muutettava itsensä ja muututtava naiseksi.

Sinun ei enää tarvitse siirtää yksinäsi huonekaluja tai asentaa porakoneella verhotankoja paikalleen. Töissäkään et kohtaa enää vastuksia, kun muut eivät enää pidä sinua kilpailijana, vaan huomaavat sinun olevan todellinen nainen.

Tullaksesi naiseksi, et tarvitse ripsienpidennyksiä. Vaikka tekisit kasvoillesi kauniin meikin ja kuitenkin jatkat toimimista miehisin keinoin, et näytä kauniilta. On elettävä naiseudesta. Se on paljon helpompaa kuin toimiminen miesmäisesti. Koko ajatuksen lähtökohta on, että olet nainen. Naiselle on helpompaa ja tehokkaampaa toimia naiseuden voimasta, koska se tulee luonnostaan. Kokeile vaikka.

En sano, että luettuasi tämän kirjan, muutut toiseksi ihmiseksi. Miehesi ja lapsesi tuntevat sinut kyllä sen jälkeenkin. Et muutu yhdessä yössä. Toivon, että alat katsoa monia asioita uudella tavalla ja että tulet tietoisemmaksi ja alat ymmärtää, että miehisyys ja naiseus eivät ole vain ulkoisia eroavuuksia, vaan että niillä on jokin syvempi merkitys. Muuttaaksesi elämääsi tee myös kirjassa olevat harjoitukset, sillä pelkkä teorian tietäminen ei auta sinua muuttumaan. Etkä siis muutu yhdessä hetkessä. Anna itsellesi aikaa, sillä haluathan elää kauan ja onnellisena, eikö vain.

Kirjassa käsitellään sitä, miten eletään muuttamatta omaa itseä ja naisellista puoltaan. Tehtävä on oikeastaan helppo, eikä tässä tehdä ulkoisia muutoksia, vaan käsitellään sisäisiä, piilossa olevia ja unohdettuja naiseuden puolia. Harjoitukset aloitetaan kartoittamalla, millainen nainen olet nyt ja millainen haluat olla. Sen jälkeen on helppo ryhtyä töihin.

Yhdessä luonnon kanssa

Elämässä käy usein niin, että nainen ottaa kantaakseen paljon ns. miesten töitä ja mm. tarttuu vasaraan tehdäkseen itse remontin. Loppujen lopuksi nainen kärsii tästä, eikä aina tajua olevansa nainen. Voitaisiinko siis nyt sopia, että nainen on nainen syntymästään lähtien.

Aloitetaan perusteista eli naisena ja miehenä olemisesta. Ei tartuta yksityiskohtiin, sillä jokainen ihminen on erilainen erilaisine elämäntarinoineen. Eikä tähän ole mitään matemaattista kaavaa. Käsittelemme tavallisimpia luonnonlakeja ja maailmanjärjestystä, joka ei ole meidän luoma (vaan se on luonut meidät).

Se, mitä puhun, aiheuttaa ehkä vastustusta, mutta sitä on mielenkiintoista seurata. Älä rajoita tiedon vastaanottamista, vaan anna sen nyt upota tietoisuuteesi hautumaan. Voit miettiä tiedon tuomaa viestiä myöhemmin.

On siis olemassa Jumalan luoma maailmarakenne, miellyttää ajatus tai ei. Jos et hyväksy tätä ja rikot maailmansääntöjä, kenelle siitä silloin on haittaa – sinulle vai maailmalle? Jos jokin ei miellytä, voi valitukset osoittaa pomolle eli luojalle, joka on järjestänyt kaiken tämän.

Mikä siis on mies ja mikä on nainen? Yhtäältä me olemme kaikki ihmisiä, mutta toisaalta olemme miehiä ja naisia jo anatomiamme perusteella. Meidät on luotu kahdeksi sukupuoleksi ja molemmille on omat tehtävänsä mm. fyysisten ja psykologisten ominaisuuksien mukaan ja tavassamme aistia maailmaa. Jos tämän jättää huomiotta, onko siitä enemmän haittaa maailmalle vai ihmiselle itselleen? Tietysti ihmiselle itselleen, koska se on ihminen, joka rikkoo perussääntöjä.

Mietitään hetki, mikä on mies. Mies on olemus, joka luo rajat. Tämän voi ymmärtää paremmin yksinkertaisella esimerkillä kuvittelemalla muovipullon. Pullo on tietyn muotoinen, mikä kuvastaa miestä, joka siis luo rajat. Se, mikä täyttää pullon eli on rajojen sisäpuolella, on naisen olemus. Kuvittele nyt tyhjä pullo. On siis vain jonkinlainen olemus ja rajat, mutta tulee tyhjä olo. Jos pullon täyttää puolilleen, tuntuu silti, että jotain puuttuu. Kun pullon täyttää aivan täyteen, on olo jo aivan erilainen.

Mies on siis rajat luova olemus. Onkin mukavampaa, että mies levittää rajojaan ulos, eikä sisäänpäin. Näin on aina ollut ihmiskunnan historiassa. Ajat vaihtuvat, elämäntavat, puvut ja koristeet muuttuvat, mutta sisin pysyy. Tuhansia vuosia sitten miehet metsästivät hankkiakseen ruokaa, mitä häneltä vaadittiinkin suojan antamisen ja uuden ja tuntemattoman tutkimisen lisäksi.

Mies suuntautuu aina ulospäin. Naisella onkin miettimistä, miten hän oikein tulee toimeen miehen kanssa.

Ihmiset ovat eläimen lailla biologinen laji. On tieteellisesti todettu, että lajin muuttumisprosessi – oli laji mikä tahansa - alkaa aina uroksesta. Jos muutos on lajille hyödyllinen, muutos tapahtuu sen jälkeen myös naaraassa.

Mies menee siis koko ajan edellä, sillä siellä, missä on tutkimatonta aluetta, on enemmän vaaroja. Missä sitten on nainen? Nainen on luolassa, sillä hänellä on erilaiset tehtävät. Hän pitää huolta pesästä, luo mukavat olot, synnyttää lapset ja kasvattaa ne.

Syvimmiltään tämä roolijako ei ole muuttunut vuosituhansien kuluessa. Yhä mies menee töihin. Työpaikka on kuin metsä, josta aiemmin hankittiin elanto. Mies hankkii rahaa, jolla nainen saa ruokaa. Ulkoista aluetta, jossa mies viettää suurimman osan ajastaan, kutsutaan sosiaaliseksi alueeksi.

Nainen airoissa

Sosiaalinen alue on siis miehen aluetta. Ja kun asia on näin, ovat myös maailman säännöt miesmäisiä. Kaikki miehiset voimannäytteet toimivat tässä maailmassa ja tarvitaan siis sotimis-, metsästys- ja tutkimistaitoja. Näin on ollut vuosisatoja ja vuosituhansia. Kun katsotaan, milloin nämä säännöt ovat alkaneet muuttua, päästään 1900-luvun alkuun. On siis kulunut vähän yli sata vuotta, kun muutos on alkanut. Tuollainen aika on maailman mittakaavassa vain silmänräpäys.

Muutokselle on syynsä. Kun tarkastellaan 1900-luvun alkua, huomataan, että vielä silloin nainen ei ollut töissä kodin ulkopuolella, eikä siis siirtynyt miehiselle sosiaaliselle alueelle. Oli toki poikkeuksiakin, jotka kuitenkin vain vahvistavat säännön.

Tuolloin alkoivat sosiaaliset mullistukset, vallankumoukset, sodat jne., mitä jatkui vuosia. Tuolloin miehet olivat poissa kotoa sodissa ja monet kuolivat. Suuret perheet jäivät ilman elättäjää vuosiksi tai kokonaan. Naisten oli tuolloin otettava hoitaakseen myös miehen tehtävät. Naisen oli pakko lähteä miehiseen maailmaan hankkimaan ruokaa, vaatetta ja muuta tarpeellista lapsilleen.

Näin kävi siis isoäitiemme äideille. Isoäitimme olivat tuolloin lapsia ja he kokivat äitinsä toiminnan luonnolliseksi tavaksi toimia. He kasvoivat tilanteessa, jossa isää ei juuri näkynyt, koska tämä oli töissä, ja äiti toimitti jatkuvasti jotakin asiaa. Näin oli käytännöllisesti katsoen koko maailmassa.

Isoäideistä (tuolloisista lapsista) tällainen tilanne siis tuntui normaalilta. Heidän lastensa – meidän äitiemme mielestä – tilanne ei olisi voinut olla mitenkään toisin. He kasvoivat siinä tiedossa, että maailma on järjestynyt tuolla tavalla. Nykyisille neljännen polven naisille tämä ajatusmaailma on jo iskostunut syvälle tietoisuuteen ja tällaista käyttäytymistä pidetään jo sääntönä. Luullaan, että maailma on alun alkaen ollut järjestynyt näin. Vaan niin ei kuitenkaan ole!

Saksalaiset vitsailevat, että normaali saksalainen perhe on yhtä kuin äiti, isä ja koira. Koiran kanssa voi käydä jopa hienossa ravintolassa ja kaupassa. Tällainen kehitys on iskostunut koko länsimaiseen maailmaan.

Kuitenkin, kun jokin laji rikkoo maailmanjärjestystä ja sen perussääntöjä, alkaa luonto hylkiä sitä. On saatu karmaisevia lukuja siitä, että ihmisen suvunjatkamiskyky vähenee. Esim. Moskovassa tehtiin tutkimus 1990-luvulla, johon otettiin 17-vuotiaita tyttöjä ja poikia. Kävi ilmi, että 50 % heistä oli hedelmättömiä.

Idässä elävillä kansoilla on täysin toisenlainen maailmankatsomus ja filosofia. Siellä maailmansääntöjä ei rikota niin pahasti, vaan vanhat käytännöt ovat vielä voimassa. Eräs nainen kertoi syyksi tulla Naisellisen energia-aallon kurssille, että hän halusi tuntea itsensä aidoksi naiseksi, sellaiseksi kuin hänen sukulaisensa idässä.

Luuletko, että idän naiset elävät alistettuina? Ei lainkaan, vaan asia on täysin päinvastoin. Siellä perinteet ovat arvossaan ja maailmanjärjestyksen säännöt toimivat. Me, jotka emme toimi maailmanjärjestyksen mukaan, kärsimme eniten.

Pitää lähteä, jotta voi palata

Palataan vielä käsittelemään sosiaalista aluetta. Nainen on siis siirtynyt tälle alueelle ja toimii siinä miehisten ominaisuuksien voimin. Hän on tuolloin siirtynyt pois naisellisesta ytimestään ja on ikään kuin lakannut olemasta nainen. Käy niin, että nainen siirtyy pois toisesta lajityypistä, muttei siirry toiseen. Mikä nainen on sen jälkeen?

Monissa maissa naiset ihmettelevät samaa asiaa: Mistä löytyisi aito mies, jonka kanssa voisi olla aito nainen? Samoin on miesten laita. He haluavat löytää aidon naisen.

Tässä kohtaa törmäämme vastuukysymykseen, sillä suurin osa maailmasta on naisen tekemää.

Jos mietitään, mistä johtuu, että miehet ovat heikkoja, säyseitä ja lapsellisia, pitää palata siihen, kuka heidät kasvattaa. Ensimmäinen nainen miehen elämässä on tämän äiti. Jos äiti toimii kuin mies ja hänessä korostuvat miehiset toimintatavat, heijastuu se hänen tapaansa kasvattaa poikansa.

Pojan ja tytön kasvattamisessa on eroja. Miehen oletetaan olevan päätöksistään vastuun kantava ihminen, joka tekee asiat loppuun ja vastaa myös tekemisistään. Poikalapsen pitäisi saada jo 8 – 9 vuoden ikäisenä tehdä itse päätöksiä ja kantaa vastuunsa eli ilmentää miehisiä ominaisuuksiaan. Mutta mitä tekee miehen lailla käyttäytyvä äiti? Hän tiedostamattaan tukahduttaa pojassaan kaikki nämä piirteet. Lastahan ei kasvateta puhumalla, vaan omalla käyttäytymisellä ja tekemisillä, kaikella sillä, mitä me olemme ja miten me elämme.

Jos sinulla on poika, mieti, onko joku nainen joskus myöhemmin kiitollinen saadessaan tämän pojan miehekseen.

Joskus kuulen jonkun äidin arvostelevan poikaansa. Silloin aina pyydän tuota äitiä miettimään, menisikö hän itse naimisiin sellaisen miehen kanssa kuin hänen poikansa on. Yleensä äiti menee hiljaiseksi, enkä saa vastausta. Ja kenen syy tämä on?

Naisessa pitäisi olla sellaisia ominaisuuksia, joiden avulla hän pystyisi näkemään jotakin lapsessaan ja auttaa tätä kehittämään ja ilmentämään tätä puoltaan. Pitää osata myös valita mies, sillä niin naiset tekevät. Miehet tekevät itsensä tykö ja nainen valitsee miehen.

Joskus DEIR –kurssille tulee naisia, jotka haluavat opiskella jotakin jonkun muun vuoksi.

Jotta opiskelemisen vaivasta olisi myös hyötyä, on muistettava, että se tehdään itseä varten, itseä korjaten. Opiskelun myötä aletaan toimia toisella tavalla maailman kanssa. Päätät tietoisesti, mitä haluat elämältä, kenet valitset ja miksi.

Usein kuulee naisen valittelevan, että muutaman vuoden avioliiton jälkeen mies on osoittautunut liian pehmeäksi. Tuolloin tulee ihmeteltyä, miksi nainen ei huomannut sitä heti. Minkälainen nainen ei näe alusta lähtien miehen syvintä olemusta?

Aiemmin puhuttiin rajoista ja sisällöstä (pullo ja täyte), jolla tarkoitettiin kokonaisena olemista ja olemista sopiva toiselle. Tämän vuoksi on kysyttävä, minkälaisen miehen eli minkälaiset rajat kukin nainen haluaa. Ensinnäkin rajojen on oltava sopivat ja toiseksi niiden on oltava kestävät ja luotettavat. Tuolloin myös kanssakäynti sosiaalisen alueen kanssa käy näiden rajojen eli miehen kautta. Rajojen eli miehen sopivuudella tarkoitetaan sitä, että rajat eivät saa puristaa, mutta ne eivät myöskään saa olla liian löyhät.

Usein kuulee lauseen ”Minä luulin, että hän on (jonkinlainen)…”. Hyvin usein, kun elämä jakaa iskujaan, nainen sanoo ”Mutta kun minä luulin…”.

Nyt ei enää luulla, vaan tunnetaan ja aistitaan. Onnellinen nainen on viisas nainen. Huomaa, että tuollainen nainen ei siis ole älykäs tai ovela, vaan viisas. Viisaus ei ole päässä, vaan sydämessä, jolla nainen näkee valitsemansa miehen sisimpään. Sen perusteella nainen valitsee erehtymättä oikean miehen. Voi olla, että mies ei tuossa vaiheessa ole täysin avoin, mutta nainen näkee miehen mahdollisuudet ja potentiaalin. Viisas nainen alkaa tuoda näitä esiin miehessään. Viisas nainen kasvattaa myös lapsensa viisaasti ja näkee ja vaalii näiden taitoja, mahdollisuuksia ja kykyjä, hän auttaa lasta ja miestä avautumaan näille kyvyilleen täysin. Hän ei kasvata lasta vanhempiensa kaltaiseksi tai tee tästä väkisin jotain, mitä tämä ei ole, vaan antaa lapsen ilmentää sitä, mitä tämä on.

Naisen tehtävänä on oppia tuntemaan, aistimaan ja ymmärtämään. Vanhat kansansadut esimerkiksi eivät ole vain lapsille tarkoitettuja, vaan niissä on opetusta myös aikuisille. Ne ovat olleet keino välittää tietoa ja perinteitä. Niissä on hyvin paljon symbolista kerrontaa ja eri sukupuolten ominaisuuksia on kuvattu tarkasti.

Eräässäkin sadussa prinsessaa kuvaillaan hyvin viisaaksi. Hän valitsee miehekseen tyhmyriltä vaikuttavan nuorukaisen, mutta nuorukainen ei kuitenkaan ole paha ihminen. Miehinen olemus ei vain ole vielä ilmentynyt hänessä täysin.

Kaikki muut näkevät jostakin syystä vain nuorukaisen kuoren, mutta eivät katso hänen sisimpäänsä. Tähän on liitetty sanonta nopeammin sanottu kuin tehty. Oletko milloinkaan miettinyt, montako vuotta tarvitaan, että sadunomainen tilanne toteutuu? Siihen menee vähintään kolme vuotta.

Viisas prinsessa on siis eheä ihminen, mutta valitsee miehekseen tuollaisen raakileen, koska näkee miehen mahdollisuudet. Hän alkaa viisaudessaan muokata miestään ja muokkaa häntä yli kolme vuotta. Sadun alussa mies on tyhmyri, mutta lopussa hän on hallitsija. Muutos on valtava.

Miten on oikeassa elämässä? Nainen haluaa itselleen prinssin, ei tyhmyriä. Mutta prinssin saadakseen on itse oltava prinsessa…

Palataan siihen, mitä käsittelimme aiemmin. Olosuhteet siis pakottivat isoäitimme ja äitimme siirtymään miesten maailmaan. Tuolla sosiaalisella alueella miehet kilpailevat keskenään, sillä he ovat luonteeltaan metsästäjiä ja taistelijoita, eikä sitä ole mikään muuttanut. Kun poika on 12 – 14-vuotias, alkaa hän alitajuisesti kilpailla isänsä kanssa, sillä kaksi urosta samalla alueella tekee niin. Miehen elämä ei ole helppoa, sillä he ponnistelevat jatkuvasti todistaessaan olevansa vahvoja ja menestyksekkäitä.

Kun miehiseen maailmaan tulee nainen, joka on päättänyt luoda uran, alkaa hän alitajuisesti jäljitellä tuon sosiaalisen piirin malleja eli käyttäytyä miehisesti. Hän vaatii itselleen saman tilan kuin miehilläkin on.

Tilanne muuttuu, koska mies käyttää omassa miehisessä maailmassaan tietyn määrän energiaa, aikaa ja voimaa kuhunkin etappiinsa. Nainen, joka jäljittelee miehiä, on miehelle kilpailija. Mies toimii sen mukaisesti ja on siis esteenä naiselle sekä tietoisesti että alitajuisesti. Mies käyttää yhteen etappiin tietyn määrän energiaa, nainen käyttää saman etapin saavuttamisen enemmän energiaa, koska miehinen maailma asettaa hänelle esteitä.

Tätä voisi kuvailla matkana pisteestä A pisteeseen B, jossa toinen tekee matkan tuulettomalla säällä ja toisella on valtava vastatuuli. Tästä voidaan päätellä, että jälkimmäinen (nainen) tulee perille myöhemmin ja hyvin väsyneenä, eikä hänellä riitä enää voimia jatkaa.

Hyvän uran luoneilta naisilta on kysytty, mikseivät he ole naimisissa. Vastaus on hyvin usein, että naimisissa on oltu, mutta naisen on pitänyt pitkän työpäivän jälkeen tehdä vielä toinen työpäivä kotona. Hänellä ei ole ollut aikaa olla vaimo. Mies ei kuitenkaan kaipaa kotiinsa älykköä, vaan naisen ja kodin tunnun. Mies ei kaipaa asuntoa, vaan juuri kodikasta hyvinvointia. Mies on voinut viipyä aikansa, mutta jatkanut sitten matkaansa.

Uranaiselle lapsen saaminen merkitsisi myös töistä poisjäämistä pidemmäksi aikaa ja pelkoa, ettei enää pysty saavuttamaan sitä, mihin on päässyt.

Yhteenvetona voi sanoa, että kun nainen saavuttaa hyvän sosiaalisen aseman, katoaa hänestä naisellinen osa. Naiset ovat toki muuttuneet, sillä nainen tuntee itsessään voimaa ja tarpeita toteuttaa itseään perheen ulkopuolellakin. Nainen haluaa tehdä jotakin muutakin.

Tuolloin herää kysymys, saako niin tai näin tehdä. Vastaus on, että saa ja pitää.

Kuvittele tilanne, jossa miehiseen maailmaan tulee toimimaan nainen, joka ei ole muuttanut käytöstään miehiseksi, vaan on täysin naisellinen. Tällöin miehellä on vain yksi aito reaktio naista kohtaan. Se on terve reaktio, joka perustuu siihen, mitä maailma on.  Tämä ei ole seksuaalinen reaktio, vaan tarve puolustaa, auttaa ja tukea naista sekä pitää tästä huolta. Tällaisen naisen rinnalla miehestä tulee esiin hänen parhaimmat ominaisuutensa. Nainen on omalla tavallaan terve ärsyke itsessään, naisellisten ominaisuuksiensa ansiosta.

Nainen ei tällöin koe minkäänlaisia esteitä tai vastustusta, vaan saa tukea ja saavuttaa etappinsa helposti ja vauhdilla, ja hänellä riittää voimia ja pirteyttä etapin saavutettuaankin. Lisäksi naiselle jää aikaa, voimaa ja energiaa kaikkeen muuhunkin eli lasten synnyttämiseen, kasvattamiseen ja perheen rakastamiseen.

Naisen ei siis tulisi muuttaa itseään edes toimiessaan miehisellä sosiaalisella alueella.

Tällaisia naisia on vain vähän, mutta tunnistat heidät helposti, jos tapaat sellaisia. Tuollainen nainen on yleensä hiljaa, mutta saa kaikki toimimaan yhdellä käden heilautuksella.

Nykynaisen tehtävänä on tulla tuollaiseksi naiseksi. Tuossa ominaisuudessa on päätettävä, mitä haluaa elämältään ja mitä yleensäkin haluaa tehdä. Mitä hyvänsä teetkin – oli se sitten ura tai jotain muuta – tee se naisellisesti.

Aallossa

Nyt työstetään naisellista energiaa. Se tuntuu aaltona tai spiraalina. Kaikki nämä asiat liittyvät kohtuun. Naisen on hyvä tietää, missä hänen naiselliset elimensä sijaitsevat. Tutki niiden sijaintia anatomian oppikirjasta. Vaikka kohtu olisi poistettu, on sen energiarakenne yhä paikallaan ja se toimii tässä kirjassa esitellyissä harjoituksissa normaalisti (tämä on todistettu useissa tapauksissa).

Ensin kiinnitytään tähän energiaan ja tunnetaan se.

Harjoituksia on paras tehdä mukavat vaatteet yllä. Myös seisoma-asento saa olla rento ja vakaa, jotta siinä voi olla jännittämättä. Polvet voivat olla hieman koukussa ja jalkaterät käännettyinä hieman ulospäin. Jalat joustavat.

Jalkaterien avoimuus ei tarkoita, että sinuun on helppo päästä. Näitä käsitteitä ei sovi sekoittaa keskenään. Olet avoin maailmalle, elämälle ja rakkaudelle. Naisen kaunein osa on vatsa, jossa myös kohtu sijaitsee. Tämä ei ole vitsi. Tai jos asiaa ajattelee niin, että jos Luoja on luonut kaiken, mukaan luettuna ihmiskehon, voiko siinä silloin olla soluakaan, joka ei olisi kaunis tai puhdas?

Kun ajatukset siirretään alavatsan alueelle, kuulostele kuinka avoimelta se tuntuu.

Nainen on kaikilla tavoin ajateltuna vastaanottava osapuoli. Tälle alueelle mies pääsee ja samalla alueella lapsi kehittyy sikiöstä. Koko maailma on tällä alueella. Se on pyhä paikka ja se on avoin. Sen kautta kulkee kaikki ja sen kautta aistit maailman ja elämän helposti ja rennosti. Seiso siis hetki paikallasi rentona ja kuulostele, mitä tuntemuksia koet tuolla alueella.

Monet naiset sanovat tuntevansa tuon alueen olevan aivan kiinni tai puristunut. Mutta kun tämä alue on avoin, tunnet, kuinka helposti kaikki pääsee kulkemaan lävitsesi. Tämä ei ole riippuvainen fyysisen kehon toiminnoista.

Jos alavatsan alue on kiinni tai puristunut, tarkoittaa se, että olet tietoisesti tai alitajuisesti sulkeutunut. Keskity tuohon alueeseen ja avaa se. Se on kuin avaisi ikkunan. Anna kaiken olla sellaista kuin on, mitään ei tässä toimenpiteessä tarvitse tehdä väkisin tai voimalla.

Miehet eivät huomaa naisen päätä, vaan miehen huomion saa liikuttamalla kaikkea sen alapuolella. Voit kokeilla yksinäsi rauhassa liikuttaa kehoasi miten haluat.

Tunne harjoituksen aikana, kuinka maailma läpäisee sinut ja kaikki sen energia kulkee lävitsesi. On siis kaksi pääenergiavirtaa, joista toinen kulkee syvältä maasta maailmankaikkeuteen ja toinen maailmankaikkeuden korkeuksista syvälle maahan. Molemmat virrat kulkevat ihmisen läpi ja ihminen saa niistä luonnollisella tavalla maasta tulevaa kirkasta, voimakasta ja lämmintä energiaa sekä maailmankaikkeuden korkeuksista tulevaa kristallinpuhdasta, raikasta ja tietoisuutta kantavaa energiaa.

Vaikka et olisi milloinkaan tuntenut itsessäsi näiden energiavirtojen vaikutusta, ei se tarkoita, etteikö niitä olisi. Ethän varmasti tiedosta joka hetki myöskään, että suussasi on hampaat. Mutta heti, kun yksikin niistä särkee, huomaat ne kyllä. Se tapahtuu siksi, että se haluaa huomiosi. Samoin on energiavirtojen laita. Niihin kannattaa kiinnittää huomiota ja harjoittaa niitä, jolloin niistä tulee normaali osa sinua.

Seiso harjoituksessa siis rentona, kädet sivuilla roikkuen ja kiinnitä huomiosi päälaelle. Sieltä huomio siirretään fyysisen kehon rajoja myötäillen jalkapohjiin. Pyri tuntemaan kehosi rakenteena, jolla on tilavuus - älä pelkästään kaksiulotteisena kuvana. Ajatus päättyy voimakkaana jalkapohjiin. Tunne maa vakaana jalkojesi alla. Olet aito, elävä nainen, joka tuntee yhteytensä äiti-maahan. Tunne rennosti sen vakaus ja luotettavuus. Älä jännitä. Tunne kehosi muoto ja tilavuus.

Leiki ja kuvittele, että kehosi on tyhjä sisältä. Kun kiinnität tähän huomiosi, tunnet kuinka aistimus kehosta katoaa. Tämä on sisäinen maailma. Sisäisen maailman tunne ei liity millään tavalla fyysiseen kehoon. Kun siirryt sisäiseen maailmaasi, tuntemus kehosta katoaa. Sinulle jää vain tuntemus itsestäsi sisäisessä maailmassa, joka on rajaton. Tuossa tilassa kaikki toimii helposti, tilauksesta. Siellä kaiken voi tehdä rennosti ja jännittämättä.

Ensin täytetään tämä tila eli sisäinen maailma energialla. Tunnet, kuinka ilman ponnisteluja, jostakin alhaalta alkaa nousta energiavirta äiti-maan uumenista. Virta on voimakas, kirkas ja lämmin. Virta ei ole mikään lirisevä puro, vaan kuin suuri joki. Se nousee virraten ja täyttää sisäisen maailmasi voimalla ja valolla ja jatkaa päälakesi kautta maailmankaikkeuden äärettömyyksiin. Säilytä tämä tunne. Aistimus sisäisestä maailmasta voi muuttua. Se voi tuntua esimerkiksi tiiviimmältä tai laajemmalta.

Sitten jostakin korkeuksista laskeutuu toinen virta sisäiseen maailmaasi. Se on maailmankaikkeuden kristallinkirkasta ja puhdasta energiaa. Myös se täyttää sisäisen maailmasi ja kulkee jalkapohjien kautta äärettömän syvälle maahan.

Kun olet tehnyt tämän, huomio kiinnitetään omaan kohtuun. Ajatus siirtyy itsestään luonnollisesti kohdun luo. Tämä on erikoinen kokemus varsinkin, jos teet tämäntapaista harjoitusta ensimmäistä kertaa. Tiedät kyllä, milloin huomiosi on saapunut perille. Aistit sen. Paina mieleesi tuo ensimmäinen tietoinen aistimus. Katso ja aisti, millainen kohtu on. Onko se vanha vai nuori, terve vai sairas, kiinteä vai veltto? Yritä pysyä harjoituksessa mahdollisimman neutraalina, äläkä anna innokkuuden tai hermostuneisuuden häiritä kokemusta. Poista kaikki tunteet ja aisti kaikki sellaisena kuin se on.

Seuraavaksi harjoituksessa siirretään ajatukset kohdun seinämän läpi sen sisäpuolelle. Siellä aistitaan, miltä tuntuu olla kohdussa. Onko siellä mukavaa vai epämukavaa, lämmintä vai kylmää, valoisaa vai pimeää?

Sitten kohtua aletaan täyttää energialla naisellisen pehmeästi ja hyvin lempeästi. Ei saa käyttää voimaa, eikä kiirehtiä.

Koet erikoisen tunteen, kun jokainen solu alkaa täyttyä energialla. Kun kohtu on täynnä energiaa, se alkaa itse säteillä energiaa. Sen pitäisi aina olla säteilevä.

Tämä kaikki ei tapahdu hetkessä. Kohdun täyttämisessä pitää olla tarkka ja toimia äärimmäisen lempeästi. Se on erilaista kuin esimerkiksi lihasten harjoittaminen, mitä voi tehdä rajummin.

Energialla täyttynyt kohtu alkaa siis itse säteillä. Se voi tuntua siltä kuin kohtu laulaisi tai pitäisi ääntä, mikä ei tosin ole korvin kuultavaa, vaan tunnettavissa värähtelynä. Kohtu lähettää energiaa ja muuttaa sen laatua. Kutsun tätä maailman lauluksi. Kohdun muokkaama energia alkaa nousta sisäisessä maailmassasi yhä ylemmäs ja se täyttää sinut kaikilla tasoilla. Kun tämä tapahtuu, tunnet sen joko aaltona tai spiraalina – jokainen tuntee sen tavallaan. Tarkastele, kuinka vapaasti energia kulkee. Jos jokin kohta sisäisessä maailmassasi on kiinni, älä käytä siihen miehisiä menetelmiä, vaan vain keskity tuohon kohtaan ja anna sen kohdan avautua kuin ikkuna. Se olet sinä, joka pitää kiinni jostakin.

Palaa sitten takaisin kohtuun, joka yhä vain loistaa, laulaa ja soi. Yritä sulautua värähtelyyn, tuohon naiselliseen energiaan. Tunne, kuinka jostain syvältä alkaa nousta aito olemuksesi, naisellinen ytimesi, luontosi. Hyväksy itsesi ja anna itsesi olla itsesi. Sulaudu nyt kohdun sointiin ilman mitään järkeilyä. Mieleesi voi tulla joitakin ajatuksia, mutta anna niiden tulla ja mennä. Nyt on tärkeää vain aistia. Jos teet harjoituksen miehisestä lähtökohdasta seisten miehisesti, olet silloin päässäsi, etkä kohdussasi.

Ollessasi kohdussa ajattele sekunnin verran kehoasi ja anna sille käsky toistaa naisellisen energian liike ja yhtyä siihen. Näin kehosi alkaa tanssia tämän energian tahdissa. Vaikka sinulla olisi tukkeumia, ne korjaantuvat, ja kun energia on täysin käsitellyt kehosi, muuttuu tanssi todella kauniiksi. Se on aidon energian tanssia.

Eräs Naisellisen energia-aallon kurssille osallistunut nuori nainen kertoi myöhemmin kokemuksestaan. Hän oli laittanut videokameran nauhoittamaan, kun hän teki tätä harjoitusta. Hän teki harjoituksen unohtaen kameran olemassaolon ja katsoi tallenteen jälkeenpäin. Se ei ehkä ollut aivan klassista vatsatanssia, mutta jotakin sen tapaista ja jotakin upeaa. Liikkeet olivat hyvin moninaiset ja sopivat täysin musiikkiin, energiaan ja kehoon. Jos jätät käyttämättä aiemmin mainitun sekunnin kehon aktivoimiseen, vaikeutat omaa harjoitustasi.

Voit laittaa mukavaa musiikkia soimaan, mutta älä keskity siihen. Kuuntele omaa lauluasi ja anna itsesi toimia vain sen mukaan.

Harjoitus 1

Tunsitko kehosi rentona astiana, ei pelkkänä tauluna? On tärkeää tuntea se astiana. Onnistuitko muuttamaan tuntemuksia sisäisessä maailmassasi? Oliko siellä keho? Ei ollut! Toistan vielä: tämä ei ole mitenkään liitoksissa fyysiseen kehoon.

Tunsit varmasti energiavirrat ja sisäisen maailman täyttymisen hellästi, mutta voimakkaasti. Se juuri on naisellinen vaihtoehto, kun toimitaan energian kanssa.

Kun kysyit itseltäsi, missä kohtu on, lähti ajatuksesi varmasti kulkemaan alaspäin, eikö vain? Ei päähän.

Jotkut sanovat, että ensimmäinen tuntemus kohdusta on uskomattoman hieno. Miltä sinusta tuntui? Oliko sisäisessä maailmassa mukava olla? Muuttuivatko tuntemuksesi, kun aloit täyttää sisäistä maailmaasi kohdun uudella energialla? Oliko tuntemus miellyttävä? Mitä tapahtui silloin, kun kohtu täyttyi viimeistä soluaan myöten energialla? Alkoiko kohtu silloin laulaa? Ymmärrätkö nyt, mitä tarkoitan laulamisella? Miltä kohtusi nyt tuntuu? Se on varmasti ”pökerryksissä”.

Olet voinut seistä myös hyvin miehisesti kuin patsas. Muista, että sinun pitäisi sulautua tuntemuksiin. Ei pidä arvioida niitä ulkopuolisena. Käsien pitäisi liikkua. Tee tätä harjoitusta 5 - 20 minuuttia päivässä. Voit laittaa taustalle soimaan musiikkia, mutta se ei ole välttämätöntä. Kävele ”aallon” tahdissa ja huomaa, miten kävelysi muuttuu. Tee jotakin ympäri taloa. Näyttää siltä, että kaikki olisi hidastettua ja sujuvaa. Näin ehdit tehdä kymmenen kertaa enemmän asioita kuin normaalisti – väsymättä.

Varmasti tämä olotila välillä pääsee valumaan pois sinusta, mutta se ei haittaa. Tiedosta aina, kun tunnet jännityksen ja hermostuneisuuden palaavan. Rauhoitu ja yritä uudelleen.

Naisen tietoisuudella on tapana hyöriä jatkuvasti. Nainen ajattelee, että jos koko ajan hyörii ympäriinsä, niin ehtii enemmän. Tähän kuluu kuitenkin valtavan paljon energiaa. Itse asiassa ehdimme tehdä enemmän ja väsyä vähemmän, kun teemme asiat naisellisesta lähtökohdasta käsin.

Meihin on iskostettu, että pitää hyöriä. Tiedosta tämä sairaus. Ehkä vielä on outoa ajatella, että mielipuolisen hyörimisen lopettaminen olisi oikein. Tätä ei pysty muuttamaan yhdessä päivässä, koska koko elämä on eletty niin ja äiti ja kaikki muutkin naiset ovat tätä ennen aina toimineet niin. Ja kaiken tämän hysteerisen hyörimisen keskellä pitäisi alkaa toimia täysin toisin. Tiedosta tämä aina. Tule tajuihisi.

Oletko huomannut, että aina kun alat tehdä jotakin uutta asiaa, alkaa siivoaminenkin. Ehkä kuukautiskiertokin muuttuu pidemmäksi, mikä on normaalia.

Tässä harjoituksessa ei pidä kiirehtiä. Se on sama kuin harjoittaisi yhtäkkiä lihaksiaan monta tuntia peräkkäin. Siitä ei seuraa muuta kuin kipua. Tässä harjoituksessa pätee sama laki. Kukin nainen toimii omaa vauhtiaan. Tärkeintä on, että harjoitus tuntuu mukavalta. Jos harjoittelet aluksi liian innokkaasti, voivat vaikutukset olla liian voimakkaat ja olo muuttuu huonoksi ja kipeäksi. Tee tätä harjoitusta siis hyvin kevyesti, mutta joka päivä. Näin kohtu on pian kunnossa ja voi hyvin. Toimi niin kuin aiemmin mainitussa sadussa viisas prinsessa toimi. Hän tosin teki kaiken luonnostaan jokaisena hetkenä ja jokaisena päivänä. Se on terveyden ja nuoruuden perustila.

Joskus huomaan hämmästyksekseni nuoria naisia, joiden kohtu on kuin vanhuksen. Se on kuin kuivunut luumu. Jos näin on tapahtunut, kaikki tuossa elimistössä muuttuu – sekä hormonaalisella tasolla että muillakin tasoilla. Nuori nainen, joka on jo kovin vanha sisältä tuo mieleen kauhufilmin, jossa nuoren ihon alta kuoriutuukin vanha ihminen. Mitä isompi ”ikäero” on, sen karmeampi tilanne.

Kaksi yhdessä

Luoja on tehnyt meistä erityisiä. Jos meissä olisi vain naisellinen luonto tai miehinen luonto, miten pystyisimme kommunikoimaan keskenämme? Jokaisessa naisessa on myös osa miehistä luontoa ja jokaisessa miehessä osa naisellista luontoa.

Tarkastellaan nyt sekä miehistä että naisellista luontoa fyysisen kehon tuntemusten kautta. Koska syvemmällä aistimustasolla ja muilla tietoisuustasoilla puhutaan parien sopivuudesta, pitää rajojen ja sisällön vastata toisiaan ihanteellisesti. Fyysisen kehon tuntemusten tasolla tilanne on hieman toisenlainen.

Tehdään tämä niin, että jälleen aistitaan keho ja siirrytään sisäiseen maailmaan ja kysytään. Muistutan jälleen kerran, että sisäisessä maailmassa toimitaan kysymällä. Siellä kaikki on täysin selkeää, eikä mitään sumeutta ole, mutta tämä toimii siis aistimusten tasolla. Kysy, missä on naisellinen olemuksesi suhteessa koko kehon tilavuuteen ja paljonko sitä on tällä hetkellä. Muista kaikki niin kuin se on. Minkä tilavuuden kehostasi naisellinen olemuksesi vie? Älä kiirehdi, vaan anna tuntemuksen ilmestyä omaa tahtiaan.

Kun se on tapahtunut, kysy toinen kysymys koskien miehistä olemustasi ja sen paikkaa kehossasi. Minkälainen se on, missä se on tällä hetkellä? Koet jälleen laadullisesti erilaisen aistimuksen. Älä arvioi sitä mitenkään (huono – hyvä). Hyväksy ja tiedosta se sellaisena kuin se on. Paina mieleesi nämä aistimukset ja missä määrin sisäisessä maailmassasi on miehistä olemusta.

Sen jälkeen sulaudutaan miehisen olemuksen aistimuksiin eli sinusta ikään kuin tulee mies ja aistit miehisen olemuksesi. Tämän aistimuksen tunnettuasi on välttämätöntä siirtää tietoisesti aistimus miehisestä olemuksesta sinne, minne se kuuluu. Sen oikea sijaintipaikka on oikea käsi ja neljännes ylävartalosta oikean käden ympärillä. Tällöin pää, vasen osa kehoa ja jalat ovat täynnä naisellista energiaa.

Jos tuntuu siltä, että miehinen olemus on suurempi kuin sen pitäisi olla, avaa oikean käden kämmen ja anna liiallisen miehisen energian poistua kämmenen kautta avaruuteen. Jos miehistä energiaa onkin liian vähän, toimii oikean käden kämmen toiseen suuntaan eli imee avaruudesta riittävän määrän miehistä energiaa. Toimi rauhallisesti. Pääasia on, että tuntemukset ovat selkeitä.

Kun olet tasoittanut miehisen energian tason kehossasi, tarkista että pää, jalat ja kehon vasen puoli ovat täynnä naisellista energiaa.

Huomaa, että heti, kun päätät työstää naisellista energiaa, käynnistyy sinussa automaattisesti naisellisen energian virta ja päässä alkaa hyrinä.

Tunnustele tai kuulostele vielä, ettei miehisen ja naisellisen osasi välillä ole voimakasta rajaa. Sitä ei pidä olla. Niiden tulisi olla pehmeästi sulautuneita toisiinsa liitoskohdassaan. Tämä on todiste niiden yhteistyöstä ja sisäisestä tasapainostasi. Jos eri osien välinen raja on voimakas, tarkoittaa se sisäistä taistelua ja myös sitä, että ulkoisessa elämässäsi taistelet miessukupuolen kanssa.

Sisäisen rajan pehmentämiseen ei käytetä mitään räjähtävää tai hajottavaa. Et pysty myöskään poistamaan rajaa yhdellä kertaa, sillä olethan rakentanutkin tuota muuria vuosia. On siis tehtävä niin, että kullakin kerralla kun tunnet sen, tarkkailet sitä ja pehmennät sitä hellästi ja tietoisesti. Väkivaltainen poistaminen on vain taistelemista itseään vastaan. Sitä ei tässä haluta missään tapauksessa.

Kun raja on pehmennyt ja sulanut yhteen, tunnet ihmeellisen tunteen, joka on täyttymystä ja eheyttä.

Harjoitus 2

Näin siis pystyt huomaamaan miehisen ja naisellisen olemuksen aistimukset.

Eikö ollutkin mielenkiintoista muuttaa olemustaan? Piditkö itsestäsi, kun ”olit mies” ja sulauduit täysin miehiseen olemukseesi? Joku voi ehkä olla sitä mieltä, että tunne oli kovin tuttu ja sellainenhan sitä aina on. Tunne oli ehkä mukavampi kuin naisellisessa energiassa oleminen.

Huomasitko, mitä tapahtui, kun olit täysin naisellisessa olemuksessasi? Päässäsi oli hiljaisuus ja sinun oli helppo olla.  Naisen on helppo saavuttaa kirkkaus kehossaan, olla oma itsensä muuttamatta naisellista olemustaan. Huomasit varmasti, että olit yhtä kohdun, värähtelyn ja aallon kanssa.

Jos tunsit vielä miehisen ja naisellisen kehosi rajan, on sitä vielä työstettävä. Tämä oli hyvä alku sille.

Seuraavaksi harjoitteluun tarvitaan apua. Kutsu luoksesi ystävättäresi, joka on kiinnostunut aktivoimaan naisellisen olemuksensa. Kerro hänelle myös, että kaikki harjoitukset tehdään naisellisesta energiasta käsin.

Miettiikö aito nainen? Ei, hän tuntee ja aistii, mikä on olemukseltaan virheetöntä toimintaa. Siksi viisas nainen ei milloinkaan erehdy ja älykäs tekee virheitä. Naisen kannattaa olla kohdussaan niin paljon kuin mahdollista. Mielellään hänen tulisi asua siellä aina.