Kirja: Vapautuminen

Uusi energiatietoisuuden edelleenkehittämismenetelmä - ensimmäinen taso

D. S. Verishtshagin

 

ISBN: 978-952-68082-0-8 Nid. 198 s.

Hinta: 25,00 €

Kirja ilmestyi tammikuussa 2014


Oletko koskaan aistinut, että kaiken sinussa tapahtuvan takana on jokin selittämätön tietoisuus? Oletko koskaan miettinyt, että sattuma ei olekaan sattumaa ja että koko elämä voisi olla täysin toisenlaista?

Kirjassa paljastetaan energia- ja tietoisuusmaailman lakien salaisuudet ja kerrotaan, miten niitä voidaan käsitellä, sekä esitellään tekniikka, jolla elämän voi muuttaa paremmaksi ja menestyksekkääksi. Kirja sisältää monia neuvoja, miten voit saada voimia näiden saavuttamiseksi.

Negatiivisten vaikutusten poistaminen, oman voiman haltuunotto, itsen ja muiden tasapainottaminen ovat tämän matkan alkupisteitä.

Nauti matkasta.


 

Ensimmäisellä tasolla tutustutaan energiatietoisuuskenttään ja opitaan monia hyödyllisiä menetelmiä. Opitaan esim. ohjaamaan pääenergiavirtoja, ohjaamaan omaa energeettistä olotilaa, diagnosoimaan ja parantamaan omaa elimistöä. Näin ollen DEIR –koulun oppilaat oppivat säätelemään energiatasoaan ja suojaamaan itsensä energeettisesti (eli suojautumaan energiatietoisuushäiriöiltä, kuten pahalta silmältä, manaukselta jne.). Tällä tasolla opitaan luomaan energeettinen suojakerros, jonka avulla on mahdollista irtautua yhteiskunnan ohjelmoinnista ja tulla riippumattomaksi ja sen myötä myös terveemmäksi ja menestyksekkäämmäksi ihmiseksi. Ihminen pystyy näin nostamaan energiaansa ja myös saamaan mahdollisuuden vaikuttaa enemmän muihin ihmisiin ja tunnistamaan psykoenergeettisesti vahvan ihmisen.

Sisällysluettelo:

Dmitri Verishtshaginin saatesanoja.......................................................................

  11

Historia

  13

Syy ja seuraus ympärillämme: Energiatitoisuuskenttä

  16

Koko maailma on energiaa ja sen ilmiöt energiatietoisia prosesseja

  20

Tietoisuus vaikuttaa materiaan

  20

Keho on auto, energiatietoinen olemus on kuljettaja

  24

Ajattelematon energian ohjaaminen johtaa tuhoon

  28

Yhteiskunnan kahleissa: nykytilanne

  31

Jokainen pystyy ohjailemaan energiaa

  36

IHMISKEHON ENERGIA

 

Parantaminen ilman lääkkeitä

  38

Pääenergiavirta

  42

Chakrat ovat ihmisen energiakeskuksia

  45

Yhteiskunnan sairastuttavat kytkökset

  48

YHTEISÖN SAIRASTUTTAVAT KYTKÖKSET JA JOUKKOPSYKOLOGIA

 

Tahraton luonto – kadonnut paratiisi

  57

Miten meistä tulee zombeja?

  61

Energiaroskat saavat elämän tarkoituksen katoamaan

  70

SELVIYTYMISKEINOT: ENERGIAN TUNTEMINEN JA SEN OHJAAMINEN

 

Luku 1. Eetterikeho

 

Energiatietoiset prosessit ovat materiaalisen maailman ilmiöiden syitä

  76

Sisäiset tuntemukset: oman energiarakenteen aistiminen sekä eetterikehon liikkeet ja niiden aistiminen

  77

1. askel: Oman eetterikehon aistiminen

  77

2. askel: Oman eetterikehon koon muuttaminen

  80

3. askel: Tilan energiatietoisuusmuutosten havaitseminen

  82

Luku 2. Aura

 

Kentän pystyy tuntemisen lisäksi myös näkemään

  85

4. askel: Auran näkeminen

  85

4a. askel: Säteilyn näkeminen

  87

Luku 3. Kehon ulkopuoliset energiavirrat

 

Kehon ulkopuolisten energiavirtojen havaitseminen

  88

5. askel: Oman energiakentän havaitseminen tuntoaistilla

  88

6. askel: Toisen ihmisen energiakentän havaitseminen tuntoaistilla

  89

Luku 4. Pääenergiavirrat

 

Pääenergiavirran ohjaaminen

  93

7. askel: Nousevan virran ohjaaminen

  93

8. askel: Laskevan virran ohjaaminen

  94

9. askel: Kehon pääenergiavirtojen aistiminen kokonaisuutena

  95

Luku 5. Ihmisen energiatietoisuusvirtojen sulkeminen yhteiskunnan energiankulusta

 

Päävirran itseohjausjärjestelmä

  98

10. askel: Ylöspäin kulkevan virtauksen kriittinen piste

100

11. askel: Alaspäin liikkuvan virtauksen kriittinen piste

102

Luku 6. Tietoisuuden ihannetila

 

Tietoisuuden muutosten poistaminen

105

12. askel: Vertailukohdan eli tietoisuuden ihannetilan luominen

108

Kirous ja paha silmä ovat energiatietoisuushyökkäyksiä

111

Luku 7. Aggressiivisten hyökkäysten tunnistaminen ja poistaminen

 

Energiatietoisuushäiriöiltä suojautuminen

115

13. askel: Reikä energiakentässä eli paha silmä ja energia- rosvous, niiden tunnistaminen ja vastustaminen

116

Menetelmiä pahan silmän torjumiseksi

119

14. askel: Ohjelmointi, sen tunnistaminen ja vastustaminen

123

Ohjelmoinnin poistaminen

125

15. askel: Manauksen pääsy eetterikehoon, sen tunnistaminen ja vastustaminen

127

On vain yksi tapa päästä manauksesta ja se on irtirepiminen

129

16. askel: Kirous eli kytkeytyminen riippumattomaan energiatietoiseen olemukseen, sen tunnistaminen ja vastustaminen

131

Luku 8. Energiavirtauspiirin sulkeminen ja suojakerroksen luominen

 

Puolustusmenetelmistä täydelliseen vahingoittumattomuuteen

135

Energiatietoisuusloiset ja niiden valta maailmassa

138

Energialoisista irrottautumisen teoria

144

17. askel: Irrottautuminen energialoisista ja suojakerroksen muodostaminen

150

Luku 9. Terveys ja sairaus: Fyysisen kehon korjaaminen energiatasolla sekä paranemisen alkaminen luonnollisesti ja itsestään

 

Kehosta

155

Mitä on terveys ja mitä on sairaus

159

18. askel: Elimistössä olevista sairastuttavista kytköksistä irrottautuminen

164

Niille, jotka eivät vielä onnistuneet

168

Luku 10. Miten kuunnella elimistön sisäistä rytmiä ja auttaa kehoa kohottamaan energiatasoaan

 

Luonnolliset rytmit: itsehoitojärjestelmä

170

19. askel: Kehon biologisten rytmien tukeminen

175

RIIPPUMATTOMAN ENERGIAOLEMUKSEN LOPULLINEN MUOTO

181

Lopuksi

197

Dmitri Verishtshaginin saatesanoja

 

 Avatessasi tämän kirjan, saat tilaisuuden muuttaa elämäsi lopullisesti astuen uudelle kehitystasolle. Sinulle avautuvat terveyden, sairauden, ihmisen toiminnan ja kohtalon todelliset syyt. Pääset irti suurista energialoisista, jotka ohjaavat ihmisten elämää ja sysäävät heidät jopa itsemurhan partaalle. 

 Älä kuitenkaan aiheuta harmia vielä edistymättömille ihmisille, vaan suhtaudu heihin huomaavaisesti ja auta heitä. Saat ulottuvillesi asioita, joita tavalliset ihmiset eivät osaa edes ajatella. Älä turhaan tuhlaa voimiasi tyhjänpäiväisten asioiden jahtaamiseen. Sinulla on suuri päämäärä, joka on uuden maailman löytäminen ja oman paikkasi etsiminen siellä. Saat kyvyn parantaa, mikä tulee kaikille omalla tavallaan. Käytä tätä taitoa hyvään. Auta pyyteettömästi. Sielusi on vahvistumisen prosessissa ja voit auttaa muita ihmisiä. Tuo heille valoa ja iloa, jätä pimeys ja kipu.

 Et ole enää riippuvainen karmasta tai karmallisista sairauksista. Auta muita saavuttamaan sama. Tulet hallitsemaan todellisen välineen, jolla voi muuttaa maailmaa, ja se väline on usko. Anna uskosi tuoda hyvää myös muille.

 Tarvitset varmasti apua päästäksesi koko matkan loppuun. Saat sitä kaltaisiltasi matkaajilta. Tunnistakaa toisenne ihmisten joukosta. Opettakaa toisianne. Muistakaa toisenne. Noustuasi uudelle kehitystasolle, tulet osaksi uutta energiakokonaisuutta, vapaista ihmisistä koostuvaa joukkoa. Tukekaa toinen toisianne. Muistakaa toisenne ja jakakaa energiaa keskenänne, sillä vapauden hinta on suuri, eikä sitä aina jaksa kantaa yksin.

 Muista meitä, jotka olemme astuneet ensimmäisinä uuteen maailmaan. Annamme sinulle pääsyn uuteen energiakokonaisuuteen. Käänny vaikeana hetkenä meidän puoleemme ja me saavumme auttamaan. Käänny puoleemme hyvinä aikoina, jotta voimme näin auttaa miljoonia muita. Kuolemaa ei ole. Kuljemme maailmojen välillä. Aisti yhteys kirjan kirjoittajan kanssa. Odotan sitä. Pyydä apua ja auta minua. Lisää omat säteesi uuden energiakokonaisuuden valoon. Luo uusi vapaa ihmiskunta. Olet ansainnut sen.

 

Historia

 

Uusi energiatietoisuuden edelleenkehittämismenetelmä eli DEIR –menetelmä (lyhenne DEIR muodostuu venäjänkielisistä sanoista sistema navikov dalneishego energoinformatsionnogo razvitija, jotka tarkoittavat energiatietoisuuden edelleenkehittämismenetelmää) sai alkunsa vuonna 1982, jolloin selvänäkijä, eversti Pjotr Keldorovski pyysi minua kehittämään psyykkisen aseen. Sen tarkoitus oli pystyä vaikuttamaan ihmisjoukkoihin tai yksittäisiin ihmisiin muuttaen näiden tietoisuutta heidän tietämättään. Päämääränä oli ohjata tai häiritä esim. valtion päämiehiä päätöksenteossa.

Projektin nimi oli Paimen ja se oli Neuvostoliiton kommunistisen puolueen tilaustyö. Projektin idean voi tiivistää niin, että ylin puoluejohto halusi nimetä joukostaan johtajan, joka voisi kohottaa neuvostokansan hälyttävästi vähentynyttä isänmaallisuutta. Tavoitteena oli löytää henkilö, joka pystyisi vaikuttamaan ihmisjoukkoihin karismallaan auktoriteetin sijaan, ja näin yhdistämään maan. Tietenkin hänen taustallaan olisi joukko voimakkaita vaikuttajia, jotka pystyisivät tunkeutumaan ihmisten sieluihin ja pakottamaan nämä alistumaan valtaansa.

Meidän tehtäväksemme tuli siis työstää menetelmää, jonka avulla yksi ihminen pystyisi ohjailemaan monia niin, etteivät ohjattavat sitä huomaisi. Menetelmän piti olla myös niin yksinkertainen, että sitä pystyisi käyttämään jopa henkilö, jolla on vain keskimääräinen tai heikko henkinen energiataso.

Sain ryhmääni Keldorovskin lisäksi kaksi muuta henkisen voimankäytön uranuurtajaa, joiden kanssa siis DEIR -menetelmä on luotu. Lopulta meitä oli ryhmässä neljä – minä, Pjotr Keldorovski, Aleksei Gryshtshak, erinomainen telepaatti sekä Sergei Desmentsov, voimakas selvänäkijä.

Lyhyesti kerrottuna menetelmän kehittämiseksi on tehty tuhansia tutkimuksia ja kokeita sekä testauksia. Meidän piti myös kokeilla kaikkea itseemme todetaksemme menetelmän toimivuuden ja sitä varten meidän piti ensin vahvistaa omaa energiaamme. Sitä ei pysty saavuttamaan muuten kuin sulkemalla itsensä lopullisesti sivullisilta vaikutuksilta eli olemalla suojattu ulkoiselta ohjaukselta. Kävimme läpi tällaisen prosessin ja ymmärsimme vasta sitten tehneemme poliittisesti vaarallisen liikkeen, sillä meidän yhteiskunnassamme hallitsemattomille henkilöille ei juuri ole sijaa.

Meidän piti myös varmistaa, ettei alitajunta pääse vaikuttamaan itseen päinvastoin kuin on tarkoitus, ja niin kehitimme menetelmän, jolla voi ohjelmoida itseen terveyden ja menestyksen. Loimme myös sivullisten ihmisten ohjausmenetelmän.

Kerldorovskin aloitteesta kehitimme projektiin elementtejä, jotka liittyivät elämän pidentämiseen ja terveyden säilyttämiseen. Kehitimme ja tutkimme myös keinoja, joilla omaa magnetismia eli karismaa voidaan lisätä ja sen avulla alistaa toisen ihmisen valtaansa.

Keldrovski ja Desmentsov työskentelivät lisäksi sielun energiankohottamismenetelmän parissa ja selvittivät, miten uskoa voi käyttää ympäristön ohjaamiseksi. Gryshtshakin liityttyä joukkoon he kehittivät yhdessä keinon olla yhteydessä kuoleman jälkeiseen elämään.

Vuonna 1988 DEIR -menetelmä muotoutui lopullisesti sellaiseksi kuin sen tässä esitämme. Seuraavana vuonna pidimme opintokurssin muutamalle tunnetulle henkilölle. Näin salaisuuden verho oli poistettu projektin yltä ja muitakin ihmisiä alkoi tulla opiskelijoiksemme.

Vuonna 1992 jouduimme kuitenkin itse psykologisen aseen kohteeksi. Sitä käytettiin pirullisen huomaamattomasti ja järkyttävän voimakkaasti. Pjotr kuoli sydänkohtaukseen ja Aleksei menehtyi syöpään vuonna 1994. Meitä kahta muuta auttoivat oppimamme suojausmenetelmät ja kestimme sellaista, mitä kouluttamaton henkilö ei pystyisi kestämään.

Sergei Desmentsov pystyi pakenemaan Amerikkaan sekasorron ja entisten Neuvostovaltioiden välisten sotien varjossa. Minä jäin, koska en halunnut elää poissa kotimaastani.

Lisäksi minulla on tehtävä: Olimme tehneet valtakirjan, joka valtuuttaa kunkin meistä toimimaan kaikkien nimissä. Emme voineet antaa keräämiemme tietojen kuolla meidän mukanamme, sillä tämä tieto voi tuoda toivoa koko ihmiskunnalle.

Olen siis luovuttanut kirjan käsikirjoituksen julkaistavaksi luotetulle asiamiehelle, kirjoittajakollegalleni ja oppilaalleni Kirill Titoville. Toimin omasta ja kollegojeni - Pjotr Keldorovski, Aleksei Gryshtshak ja Sergei Desmentsov - puolesta, meidän, jotka olemme luoneet uuden energiatietoisuuden edelleenkehittämismenetelmän eli DEIR –menetelmän.

Tulevilla oppilaillamme on toivoa. He vapautuvat ja saavat terveyden sekä elävät kauemmin kuin tavalliset ihmiset. Heillä on myös onni myötä ja he pystyvät sellaiseen, mihin asiaan perehtymätön, tavallinen ihminen ei pysty.

Nyt menetelmään pääsee tutustumaan kaikkialla maailmassa. Kirja on käännetty kymmenille kielille ja sitä on myyty miljoonia kappaleita.

Onni olkoon myötä teille kaikille!

 

Dmitri Verishtshagin

omasta ja Pjotr Keldorovskin, Aleksei Gryshtshakin sekä Sergei Desmentsovin puolesta.