Kirja: Ohjaaminen

Uusi energiatietoisuuden edelleenkehittämismenetelmä - kolmas taso

D. S. Verishtshagin

 

ISBN: 978-952-68082-3-9 Nid. 162 s.

Hinta: 25,00 €

Kirja on ilmestynyt syyskuussa 2014

Pystyykö toinen ihminen aistimaan sinun ajatuksesi ja ohjaamaan niitä? Pystytkö itse aistimaan muiden ajatukset ja ohjaamaan niitä? Näihin kysymyksiin voidaan vastata myöntävästi.

Koko yhteiskuntamme on ihmisten välisen myönteisen ja kielteisen ohjaamisen kudelma.Jokainen meistä aistii toisten ajatuksia ja jokainen meistä vaikuttaa toisiin.Joku vain osaa tehdä tämän tietoisesti.Tuo joku on paremmin suojattu kuin muut ja hän pystyy saamaan elämästä enemmän irti.

Osittainen telepatia, ohjelmien luominen, aikomusten lukeminen ja toiveiden lähettäminen ovat seuraavat käytännön harjoitteet Verishtshaginin kanssa.Nykyisessä elämänmenossa on välttämätöntä aistia valhe ja tietää, missä totuus sijaitsee.

Uuden ajan ihminen aistii toisten ajatukset!


 

Kolmannella tasolla keskitytään kommunikointiin, erityisesti sanattomaan sellaiseen. Hallitessaan nämä menetelmät ihminen suojaa automaattisesti oman psyykensä jatkuvalta ympäristöstä tulevalta (yleensä negatiiviselta) vaikuttamiselta. Lisäksi kolmannella tasolla opitaan tunnistamaan muiden ihmisten motivaatiot (joita he itsekään eivät ehkä tiedosta), erottamaan toden valheesta ja kohottamaan oman kanssakäymisensä yhteiskunnan kanssa aivan uudelle tasolle. Menetelmän avulla on mahdollista vapautua siitä, että ulkopuoliset tahot ohjaisivat tahattomasti tai tahallisesti omia ajatuksia, ja sen lisäksi on mahdollista oppia vaikuttamaan ajatusten istuttajiin korjaten heidän motiivejaan. Tämän tason jälkeen voi myös lukea osittain toisten ajatuksia ja toiveita sekä ohjata heidän tunteitaan ja aikomuksiaan.

Sisällysluettelo:

Dmitri Verishtshaginin saatesanoja.......................................................................

  11

Historia

  13

Luku 1. Yhteistoiminnan periaatteet ja muiden käyttäytymisen ohjaaminen

  17

Tarve ohjata muita

  17

Ovatko energiatietoisuusloisen muokkaamat ihmiset johtajia?

  20

Energiatietoisuusloiset: niiden muodostuminen ja elinvoima

  23

Ohjaaminen: teoriaa ja perusmenetelmät

  28

1. askel: Energiatietoisuusloisen valmisteilla olevan toiminnan tunnusmerkkien näkeminen ja passiiviset ohjaamismenetelmät

  29

1 a.

  29

1 b.

  30

1 c.

  31

1 d.

  31

2.askel: Ihmistä ohjaavan loisenergiavirran katkaiseminen aktiivisesti

  33

Luku 2. Energeettisesti aktiivinen vaikuttaminen ihmisiin: menetelmä ja soveltaminen

  36

Aktiivinen ohjaaminen – voimakkaat menetelmät

  36

Huomion käsitteleminen

  38

3. askel: Pisteimpulssin antaminen

  42

4. askel: Energian vieminen

  44

5. askel: Ylimääräisen energian lähettäminen

  48

6. askel: Toimintamalli

  49

7. askel: Myönteisen toiminnan impulssi

  52

Luku 3. Ajatusmallin avulla ohjaaminen. Aikomus, toive ja niiden rakenteet

  55

Välitön yhteys ihmisten tietoisuuksien välillä

  55

8. askel: Käytännön telepatia

  59

Aikomusmallien käyttö ihmisen tietoisuuden ohjaamisessa

  66

9. askel: Aikomuksen lähettämistekniikka

  68

Ohjaamisen erityispiirteitä

  71

Toivemallin käyttö ohjaamisessa

  74

10. askel: Toivomuksen lähettämistekniikka

  77

11. askel: Rakenteiden käyttäminen toisen tietoisuuden ohjaamiseen

  81

11 a. Kiinnittävä rakenne

  82

11 b. Kumoava rakenne

  84

11 c. Muuttavaa rakenne

  84

11 d. Korvaava rakenne

  86

Luku 4. Pitkäaikaisen vaikuttamisen tekniikoita.

 

Ohjelmien istuttaminen ihmisen tietoisuuteen

  88

Tietoisuuden ohjelmat, teoria

  91

12. askel: Ohjelman laatiminen istutettavaksi toisen ihmisen tietoisuuteen

  96

12 a. Reaktionkiinnittämisohjelma

104

12 b. Täyden luottamuksen ohjelma

106

12 c. Auttamisvalmiuden ohjelma

108

12 d. Päättäväisyydenlisäämisohjelma

110

12 e. Väistämisohjelma tai ”tien antaminen”

112

12 f. Toiminnankeskeyttämisohjelma

115

12 g. Kiinnostuksensammuttamisohjelma

117

Tilanteen etenemisen pysäyttäminen on yleinen suoja karkeaa manipulointia vastaan

123

Luku 5. Omalla käytöksellä ja sanallisilla rakenteilla ohjaaminen

126

Etäisyyden merkitys keskustelussa

131

Etäisyyden määräytyminen keskustelussa

133

Mukavuusalue

134

Keskustelu mukavuusalueen ulkopuolella

137

Lähietäisyys

138

Katseen merkitys keskustelussa

140

Katseen suuntaamisen merkitys

144

Eleet ja niillä vaikuttaminen

145

Houkutteleva elehtiminen ja sen käyttö

146

Luotaantyöntävä elehtiminen ja sen käyttö

147

Rauhoittava elehtiminen ja sen käyttö

148

Äänenkäyttö ohjaamisessa

149

Romanin hypnoosi

153

Lopuksi

159