Kirja: Kypsyys

Uusi energiatietoisuuden edelleenkehittämismenetelmä - neljäs taso

D. S. Verishtshagin

 

ISBN: 978-952-68082-4-6 Nid. 114 s.

Hinta: 25,00 €

Kirja on ilmestynyt huhtikuussa 2015

Tietoisuus, sielu ja energeettisyys ovat hankalia käsitteitä.

Mitä me ajattelemme, mikä meidät saa ajattelemaan, mitä me aistimme? Muodostuuko niistä oma itse?

Jokaisella on suuria ajatuksia, upeita tunteita ja rikkaita aistimuksia, jotka eivät välttämättä aina ole harmoniassa keskenään. Ihmisen sisäisestä eheydestä riippuu, kuinka eheää ja laadukasta hänen koko elämänsä on.

Eheytyneellä on selkeä intuitio, runsaat ja luovat ajatukset ja rikas elämä.

Venäläinen tutkija Dmitri Verishtshagin on koonnut näille sivuille tekniikat, joilla opetellaan yhdistymään itseen ja elämään harmoniassa.

Maailmassa on vasta vähän eheytyneitä ihmisiä.


 

Neljännen tason jälkeen on mahdollista muuttaa maailmankatsomustaan täydellisesti. Maailma esittäytyy täysin uusissa väreissä ja itse ihminen saa uusia voimia, häntä ei pysty enää kukaan loukkaamaan, koska hän on energeettisesti hyvin voimakas. Neljäs taso kohottaa sisäistä olotilaa niin paljon, että ihminen ei tunne itseään väsyneeksi edes raskaan työn jälkeen. Tämä on mahdollista psykoenergeettisten kykyjen parantumisen ansiosta. Tällöin aivojen aiemmin käyttämätön osa aktivoituu ja muistaa jälleen unohduksissa olleen informaation ja luovan potentiaalinsa, myös herkkyys terävöityy. Näiden ominaisuuksien myötä ihmisen elämänlaatu muuttuu ja hänestä tulee menestyksekäs sekä työssä että yksityiselämässä.

Sisällysluettelo:

Dmitri Verishtshaginin saatesanoja.......................................................................

  9

Historia

  11

Johdanto

  15

Hengen vahvistumisesta todelliseen henkisyyteen

  15

Luku 1. Kypsymisen välttämättömyys

  24

Kolme askelta vapauteen

  24

DEIR-menetelmän ensimmäinen taso

  24

DEIR-menetelmän toinen taso

  27

DEIR-menetelmän kolmas taso

  30

Evoluution rajojen ylittäminen

  31

Luku 2. DEIR-menetelmän neljäs taso on seuraava kehitysvaihe

  39

Mikä sielu on?

  39

Elämää on kuoleman jälkeen

  46

Luku 3. Toimintasuunnitelma: ota seuraavat kolme askelta

  55

1. askel: Sielun tiedostaminen ja tietoisuuden herättäminen

  55

2. askel: Tietoisuuden levittäminen

  57

3. askel: Tietoisuuden, eetterikehon ja sielun yhdistäminen

  57

Luku 4. Sielun tunnistaminen ja tietoisuuden henkevöittäminen

  60

Sielun aistiminen on avain elämään ja luomisvoimaan

  60

Askel 1 a. Perustunteen aistiminen, ”minä olen”

  61

Askel 1 b. Tietoinen ”minä olen”-tunteen siirtäminen

  62

Tulevaisuuden näkeminen on helppoa

  68

Askel 1 c. Tietoisuuden siirtäminen menneeseen ja tulevaan

  68

Kuka vain voi olla luoja

  72

Askel 1 d. ”Minä olen”-tunteen siirtäminen hengitystä pidätettäessä

  74

Luku 5. Tietoisuuden levittäminen

  79

Aistimukset ovat tietoisuuden energiaa

  79

Luku 6. Tietoisuuden, eetterikehon ja sielun vahva liitto

  90

Eheys on aito tie itseen

  90

Askel 3 a: Pääenergiavirtojen aistiminen eetterikehossa

  92

Askel 3 b: Eetterikehon liittäminen tietoisesti ylimpään ja alimpaan chakraan

  94

Askel 3 c: ”Minä olen”-tunteen kiinnittäminen juuri- ja kruunuchakraan

  98

Luku 7. Puhdistusta tukevia rajoituksia

106

Lopuksi

111