Kirja: Eheytyminen

Uusi etappi: mahdollisuuksien täydellinen löytyminen

 

Edessäsi on uusi etappi ja on tullut aika oppia määrittelemään oikein uusia päämääriä ja luomaan sisäisiä ohjelmia, joilla saavutat menestyksen, terveyden, varmuuden sekä tasapainon maailman ja vapauden kanssa. Näitä kaikkia käsitellään tässä kirjassa.

Uusi energiatietoisuuden edelleenkehittämismenetelmä - toinen taso

D. S. Verishtshagin

 

ISBN: 978-952-68082-1-5 Nid. 180 s.

Hinta: 25,00 €

Kirja ilmestyi maaliskuussa 2014

 

Jokainen kantaa itsessään menestyksen siemeniä. Miten usein kuitenkaan menestystä ei tulekaan ja kuinka usein sitä jää miettimään, että olisi pitänyt tehdä toisin.
Ihminen voi auttaa itseään tässä asiassa. Hän voi auttaa alitajuntaansa ja menestyä sataprosenttisen varmasti!

Tämän kirjan luettuasi voit oikeutetusti sanoa, että onni ja menestys seuraavat sinua.
Tarpeellisten päätösten automatisointitekniikka, oman energiatason kohottaminen ja avun saaminen muilta ihmisiltä ovat asioita, jotka opit tämän kirjan sivuilla.

Anna maailman olla apulaisesi!


 

Toisella tasolla tutkitaan tarkasti omaa syvintä sisintä, erityisesti sitä osaa, mihin tulee kiinnitettyä vähiten huomiota. Sisimmän tuntemisen myötä tulee käyttöön mahtava ominaisuus: syvimmällä sisimmällä olevan avulla pystyy eheytymään ja saavuttamaan minkä tahansa päämäärän elämässään helposti, nopeasti ja mahdollisimman vähällä vaivalla.

Sisällysluettelo:

Dmitri Verishtshaginin saatesanoja.......................................................................

  11

Esipuhe

  13

Luku 1. Uusi etappi: mahdollisuuksien täydellinen löytyminen

  17

Vapaus voi olla haastava lahja

  19

Aidon toiveen löytäminen

  22

Tarve saada palautetta teoistaan

  28

Oma vointi on välttämättä saatava lopullisesti kuntoon

  32

Omillaan pärjääminen

  33

Karman yhteyksien normalisointi

  35

Luku 2. Onnen ja menestyksen ohjelmoiminen itseesi

  39

Onni ja menestys eivät ole sattuma

  39

Aidot toiveet

  41

1.askel: Aidon toiveen selvittäminen

  47

Muiden liittäminen toiveen toteuttamiseen

  51

2. askel: Muiden ihmisten aktivoiminen avuksi

  54

Anna tarvittavien olosuhteiden virrata elämääsi

  56

3. askel: Onnistuminen syntyy tuomalla aikomus alitajuntaan

  57

4. askel: Kokonaisvaltaisen onnistumisen ja menestymisen ohjelman käyttö

  59

Luku 3. Toiminnan tehostamisohjelma

  65

Vapaa kytköksistä ja ohjailusta

  66

Tehostamisohjelman luominen

  76

5. askel: Tehostamisohjelman käyttö

  78

6. askel: Toisten ihmisten ohjelmien täydentäminen

  91

Luku 4. Terveyden ja itseparantamisen ohjelmat.

  97

Kehon energiatalouden lopullinen normalisointi. Teoria

101

7. askel: Energian poistaminen paikallisesti

103

Energiapaasto: energian poistaminen ja sen kerryttäminen

106

8. askel: Energiapaaston tekniikka

107

9. askel: Ylimääräisen energian kerääminen

113

10. askel: Yleinen ohjelma terveyden tukemiseksi

117

11. askel: Ohjelma terveyden tukemiseksi: 2. vaihtoehto

118

Luku 5. Itsevarmuuden ja omillaan olemisen ohjelmat

120

Sisäinen rauha – outo olotila

120

Omien tunteiden säätely on välttämätöntä omillaan olemisessa

123

Itsevarmuus ja terveys ovat kolikon kaksi puolta

126

12. askel: Lyhytaikainen täydellinen itsevarmuus

127

13. askel: Omanarvontunnon asettaminen

131

14. askel: Energian kohottaminen ohjelmien tehostamista varten

141

15. askel: Toivomuksen energiakappale

142

Luku 6. Karmanyhteyksien diagnosointi ja korjaaminen

147

Karman syyt ja senseuraukset

150

1. Edellisessä elämässä oman henkisen kehityksen kannalta tärkeiden asioiden jääminen kesken

150

2. Orjuus tai pyrkimys olla alistettu edellisessä elämässä

151

3. Edellisessä elämässä oleva elätti

152

4. Voimakas pelästyminen tai pelot edellisessä elämässä

153

5. Liioiteltu, kauhuksi muuttunut kuolemanpelko

154

6. Ihmisviha

155

7. Syntien tiedostamisesta syntynyt syyllisyyden tunne

156

8. Vääränlainen rakkaus

157

9. Ahneus edellisessä elämässä

157

10. Juoppous edellisessä elämässä

158

11. Energian ylikuormitus edellisessä elämässä

158

12. Itsemurha edellisessä elämässä

159

16. askel: Karmansyiden paljastaminen

163

17. askel: Karmallisten rakenteiden poistaminen

165

18. askel: Karman työstäminen

171

Loppusanat

174