Voiko energiasta pitää paastoa kuin ravinnosta?

 

Energiapaasto toimii samalla periaatteella kuin tavallinen paasto ravinnosta. Ensin ihminen on syömättä, jolloin myrkyt poistuvat elimistöstä. Sen jälkeen ihminen syö normaalisti, ja elimistö käsittelee ruoka-aineita eri tavalla kuin ennen paastoa.

TEKSTI ALVARI MATTILAlNEN

”Selvänäkijäryhmämme keksi sattumalta, miten pystytään kohottamaan yksilöllistä energiatasoa ilman näännyttäviä paastoja ja muita epämukavia ja arkipäivän rytmiin sopimattomia keinoja.

Jotta energian vaikutus ihmiseen olisi tehokasta, pitäisi sen olla riittävän voimakasta ja lisäksi tulla pitkän ajan kuluessa. Tällä tavoin voidaan käynnistää elinten ja elimistön järjestelmien luonnolliset energiankeräämis- ja normalisointimekanismit.

Etsiessämme ratkaisua tähän selvittämättömältä näyttävään tehtävään keksimme ainutkertaisen menetelmän, jonka nimesimme energiapaastoksi."

Nämä sanat ovat DEIR menetelmän perustajan Dmitri Verishtshaginin ”Eheytyminen” kirjasta.

Energiatietoisuutta harrastavan henkilön energia- ja herkkyystaso kasvaa. Ei kuitenkaan niin nopeasti, kuin haluttaisiin. Tämä johtuu nykypäivän elämän kiireisestä rytmistä. Kehomme altistuu päivittäin ylikuormituksiin ja kaikista ponnisteluistamme huolimatta energiataso kasvaa hyvin hitaasti.

Voimme pumpata energiaa täysillä joka päivä, mutta heti pysähdyttyämme energiataso palautuu alkuperäisiin lukemiin. Kehomme on hidas reagoimaan ja ehkä tämä on syy siihen, miksi emme voi nostaa energiatasoa nopeasti. Energiapaaston pyrkimyksenä on tehostaa elimistön pumppausta ja puhdistusta sekä suurentaa energian täyttämistasoa.

Jokainen haluaa olla terve

Nykypäivänä uskotaan 80% sairauksien syistä olevan ihmisen energiassa ja psyykessä. Pitkäaikaiset häiriöt eetterikehon joillakin alueilla vaikuttavat negatiivisesti fyysisen kehon kuntoon ja heikentävät sitä. Kun tämä prosentti on jatkunut tarpeeksi pitkään, se johtaa sairauksiin fyysisellä tasolla. Tämän lisäksi energiatasolle muodostuvat sairastuttavat kytkökset.

Mika on sairastuttava kytkös? DEIR menetelmässä niiden uskotaan olevan patologisia energiaoikosulkuja kehossamme elimien ja järjestelmien välissä. Jos emme ehdi seurata muutoksia energian olotilassa, muutoksen oireet näkyvät fyysisessä olotilassa.

Ihminen sairastuu useasti oman elämänkaaren aikana ja altistuu stresseille, ihmisen energiataso laskee ja sairastuttavat kytkökset muodostuvat kehossa. Mieli uskoo. että tämä on normaalia. Tällä tavalla muodostuu itsekäsityksen malli, joka estää energian täyttämistä edelliselle tasolle, sairastuttavista kytköksistä eroon pääsyä ja paluuta alkuperäiseen terveydentilaan.

On luonnollisesti selvä, että tällainen energian ia terveyden kunto ei tee ketään onnelliseksi. Jokainen haluaa olla terve, tuntea itsensä vahvaksi ja tehokkaaksi.

Tuplat energiakeskuksiin

Energiapaasto on energian poistamis- ja täyttämisohjelma. Siinä pyritään muodostamaan voimakas energiavirta, joka täyttää ihmisen kehon energialla.

Prosessi antaa mahdollisuuden uudistaa ja käynnistää luonnollisia energian täyttämismekanismeja. Tuloksena on fysiologisten järjestelmien ja ihmiskehon elinten toiminnan normalisointi.

Keho pyrkii saamaan mahdollisimman paljon energiaa. Tämä aiheuttaa energian tahatonta nousua maksimitasolle. Tunteiden kirkkaus ja laatu voimistuvat. Energiapaastossa 2-3 päivän aikana tapahtuu niin kutsuttu kehon energinen "heikkous".

Energiakeskuksiin, jotka vastaanottavat Maan ja Avaruuden virtoja, asetetaan tulpat. Kun energia laskee tiettyyn tasoon, tulpat poistetaan. Siinä hetkessä energian täyttö on todella voimakas. Tavoitteena on, että ihmisen energiatasosta tulee paljon korkeampi, kuin ennen paastoa. Energiapaaston vaikutus on sitä tehokkaampi, mitä tietoisemmin ihminen osallistuu prosessiin.

Pitää toki ymmärtää, että energiapaasto ei ole ihmelääke. DEIR koulu kuitenkin uskoo sen vaikuttavan positiivisesti sekä ihmisen fyysiseen osaan että hänen emotionaaliseen olotilaan.

DEIR menetelmästä energiapaasto järjestetään koulutettujen valmentajien valvonnassa. Itsenäinen energiapaastoon toki mahdollinen, mutta sitä ei suositella ihmisille, jotka eivät tunnista energiatietoisuuden periaatteita.

ULTRA 12/2015