Mitä on DEIR?

Viime vuonna rajatiedon harrastajien huomion on kiinnittänyt DEIR-kirjojen sarja:

Vapautuminen,

Eheytyminen,

Ohjaaminen,

Kypsyys ja

Naisellisen energian aalto.

Ultra jututti DEIR koulun Suomen edustajan Dimitri Karpinia.

Mikä on DElR menetelmä ja koulu?

Energiatietoisuuden edelleenkehittämismenetelmän koulu on perustettu vuonna 1998. Koulun päätavoitteena on kuuntelijoiden sosiaalinen menestyksen nousu.

Kaikki menetelmät pohjautuvat Dmitri Verishtshaginin  laskelmiin, jotka perustuvat psykologian saavutuksiin. Menetelmät on esitetty kirjoissa yksinkertaisessa muodossa. DEIR koulussa opetetut taidot ovat erittäin hyödyllisiä sekä arkielämässä että myös psykologiassa, lääketieteessä, kasvatustieteessä, liiketoiminnassa ja politikassa.

DEIR koulussa ei puhuta uskonnosta, koska uskonto on jokaisen ihmisen henkilökohtainen asia. Myöskään ei puhuta hyvästä ja pahasta, eikä tarjota uutta elämäntapaa. Koulussa ei ole gurua eikä alistusta. Kaikki menetelmät ovat julkaistu kirjoissa ja nettisivulla. DEIR ei tarjoa apua, vaan koulussa opetetaan auttamaan itse itseään. Oppia saanut ihminen on riippumaton, myös opinnoista.

Miten opintoja ja seminaareja suoritetaan?

Jos kerrotaan lyhyesti ensimmäisestä tasosta, niin sen ydin on energiakoulutus, energiatietoisuushäiriöiden poistaminen ja oman energian suojaaminen. Jokaisella menetelmällä on oma tehtävänsä, ja tietoa kaikista teknikoista esitetään asiaa koskevassa kirjassa.

DEIR menetelmien opetusta suoritetaan useissa vaiheissa eli tasoilla.

Toisen tason aiheina ovat: onni-, tehokkuus- ja hyvätuuriohjelmat. Kolmannella tasolla opetetaan ohjaamaan ihmisen huomiota, käsittelemään ajatusvoimaa ja poimimaan tietoa. Neljäs taso - energian, intuition ja luovuuden voimistaminen. Viides taso (koostuu kolmesta vaiheesta) - satunnaisuuksien ja tunteiden ohjaaminen, taito luoda kiinnostusta, sosiaalisten rakenteiden ymmärtämisen taito. Jokaisen tason opetus perustuu edellisen tason taitoihin.

Keitä ovat DEIR koulun opettajat?

Koulutuksia ja seminaareja toteuttavat ohjaajat, jotka ovat läpäisseet opetukseen vaaditun tason. Jokainen opettaja on suorittanut ohjaajan erikoistutkinnon jokaista tasoa varten. Vain parhaat pääsevät ohjaajatehtäviin.

Millaisia tuloksia koulutuksella on ollut?

Tuhannet ihmiset ovat saaneet koulutusta 15 vuoden aikana. Jokaisella on ainutlaatuinen ja elävä käsitys maailmasta ja uskon heidän kaikkien parantaneen sosiaalista asemaansa.

Miksi lapset eivät saa suorittaa DEIR koulutusta? Eivätkä he voi käsitellä bioenergiaa?

Kyllä lapset voivat käsitellä bioenergian, ja myös he voivat oppia DEIR menetelmiä - kaikkia paitsi suojakalvon asettamista ja taitoja, jotka mahdollistavat oman henkilönkuvan syvää korjausta. Syvän korjauksen taitoja ei suositella lapsille, koska lapsi ei ole vielä muodostunut itsenäiseksi henkilöksi ja hänelle voi olla vaikea määrittää korjauksen rationaalisuutta.

DElR ei ole parantamista

Miksi DEIR ei harrasta parantamista?

Koulullamme on omat sosiaaliset tehtävänsä - opetamme energiatietoisuustekniikoita. Lääkintä tapahtuu aidon lääketieteen perusteella. Ne ovat erilaisia päämääriä. Vaikka joitakin tekniikoita voidaan käyttää parantamiseen, käytämme niitä vain hätätapauksissa ja mieluummin opetetaan ihmistä auttamaan itseään. Tässä tapauksessa ihminen ei jää parantajasta riippuvaiseksi, eikä tule olemaan pulassa, kun parantaja ei ole lähellä.

DEIR on käytännöllinen taitojärjestelmä, joka on tarkoitettu itsensä kehittämiseen ja ihmisen psykososiaaliseen itseapuun. DEIR on tarkoitettu ihmisen mielipotentiaalin tietoiseen käyttöön.

 

Mielipotentiaali toimii sisäisen maailman ilmiöiden ja ulkoisten signaalien saatavilla olevan energian ja tiedon mukaan.

Askel askeleelta DEIR kertoo, miten ihminen voi saavuttaa suurimman sosiaalisen tehokkuuden sekä arkielämän päämääriä, suorittaa tehtäviä laadukkaasti ja vapauttaa voimavaroja henkilökohtaiseen ja hengelliseen kasvuun käyttämällä siihen mahdollisimman vähän voimia ja aikaa.

Ennen kaikkea DEIR kehittää tietoisuutta. Tietoisuus on vuorovaikutusmenetelmä kahden maailman välillä, ulkoisen sekä sisäisen maailman. Mitä kehittyneempi tietoisuus, sitä enemmän voimaa sillä on ja sitä tehokkaampi on tämä vuorovaikutus.

Tietoisuutta voidaan kehitellä hallitsemalla omaa energiaa. Hallitsemalla omaa energiaa, kehittämällä ja vahvistamalla sitä, ihminen saavuttaa enemmän joustavaa ja tehokasta tietoisuutta.

Tämä taitojärjestelmä on kehityspolku - ihmisen evoluution polku.

Evoluutio menee vaiheittain: alussa kertyy määrä, jonka laatu muuttuu sitten luonnollisesti. Kaikki tämä antaa mahdollisuuden ottaa elämän omiin käsiin. Siirtyä elämän luomiseen; sellaiseen elämään, mitä SINÄ itse haluat.

Henkisissä itsehoito-oppaissa puhutaan nykyään paljon stressistä.

Onko sitä huomioitu DEIRin opissa?

On vaikea aliarvioida stressinsietokyvyn tärkeyttä. Perehtymällä energiatietoisuusvuorovaikutuksen menetelmiin ihminen saa universaalista varmuutta tulevaisuuteen, mikä itsessään tekee hänestä terveen, vahvan henkilön. Samalla ihminen kehittää ja parantaa kykyjä, joita jokainen meistä omistaa syntymästä lähtien. Kykyjä, joita hän ei toistaiseksi ole käyttänyt. Kaiken tämän voi oppia.

Viisi toimenpidettä

DEIRissä puhutaan viidestä taitojärjestelmän perustason toimenpiteestä.

Avaatko vähän tätä käsitettä.

 

On tehtävä muutamia peräkkäisiä askeleita. Ensin täytyy päästä eroon ulkopuolisista vaikutteista. Vain itselle kuuluva tietoisuus pystyy toimimaan omaksi hyödyksi ja täydellistyä edelleen.

Ulkopuolisista vaikutteista vapautumisen jälkeen täytyy oppia motivoimaan omaa alitajuntaa tavoitteiden saavuttamiseen. Alitajunta pystyy johtamaan ihmistä haaveiden toteuttamiseen lyhimmän reitin kautta.

Nyt ihmiselle, joka hallitsee edelliset vaiheet, aukenee mahdollisuus kommunikoida välittömästi toisen henkilön tietoisuuteen, ja aistia paremmin hänen aikeensa ja halunsa.

Neljännessä vaiheessa kaikkien mahdollisuuksien saavuttamiseksi on lisättävä energiaa, intuitiota ja tietoisuuden tehokkuutta kymmenenkertaisesti.

Edellisissä vaiheissa käyttöönotetut teknologiat alkavat toimia automaattisesti ja tehokkaasti. saavutettu voima mahdollistaa aivan uuden vuorovaikutustason tavoittamisen ympäröivän maailman kanssa, onnen lisääntymisen, kriisien poistamisen omasta elämästä. Tästä hetkestä lähtien ihminen voi alkaa rakentaa maailmaa sellaisena kuin hän haluaa sen olevan.

Mitä tapahtuisi, jos ihmiset, jotka eivät aiemmin harjoitelleet esoteerisia käytäntöjä ja eivät usko "mystiikkaan", avaisivat yliaistillista käsitystä itsessä, oppisivat aistimaan muita ihmisiä ja määrittämään heidän oloa?

Mitä itse tekisit, jos sinulla olisi mahdollisuus normalisoida omaa ja läheisten kuntoa ja päästä eroon komplekseista ja sisäisistä ristiriidoista. Me uskomme, että DEIR auttaa oman fyysisen hyvinvoinnin normalisoimisessa, oman emotionaalisen hyvinvoinnin normalisoimisessa, riippumattoman ajattelun saavuttamisessa ja energeettisen omavaraisuuden saavuttamisessa.


 

 Miten DEIR syntyi?

Oletko koskaan aistinut, että kaiken sinussa tapahtuvan takana on jokin selittämätön tietoisuus? Oletko koskaan miettinyt, että sattuma ei olekaan sattumaa ja että koko elämä voisi olla täysin toisenlaista?

Uusi energiatietoisuuden edelleenkehittämismenetelmä eli DEIR –menetelmä (lyhenne DEIR muodostuu venäjänkielisistä sanoista sistema navikov dalneishego energoinformatsionnogo razvitija, jotka tarkoittavat energiatietoisuuden edelleenkehittämismenetelmää) sai alkunsa vuonna 1982, jolloin selvänäkijä, eversti Pjotr Keldorovski pyysi minua kehittämään psyykkisen aseen. Sen tarkoitus oli pystyä vaikuttamaan ihmisjoukkoihin tai yksittäisiin ihmisiin muuttaen näiden tietoisuutta heidän tietämättään. Päämääränä oli ohjata tai häiritä esim. valtion päämiehiä päätöksenteossa.

Projektin nimi oli Paimen ja se oli Neuvostoliiton kommunistisen puolueen tilaustyö. Projektin idean voi tiivistää niin, että ylin puoluejohto halusi nimetä joukostaan johtajan, joka voisi kohottaa neuvostokansan hälyttävästi vähentynyttä isänmaallisuutta. Tavoitteena oli löytää henkilö, joka pystyisi vaikuttamaan ihmisjoukkoihin karismallaan auktoriteetin sijaan, ja näin yhdistämään maan. Tietenkin hänen taustallaan olisi joukko voimakkaita vaikuttajia, jotka pystyisivät tunkeutumaan ihmisten sieluihin ja pakottamaan nämä alistumaan valtaansa.

Meidän tehtäväksemme tuli siis työstää menetelmää, jonka avulla yksi ihminen pystyisi ohjailemaan monia niin, etteivät ohjattavat sitä huomaisi. Menetelmän piti olla myös niin yksinkertainen, että sitä pystyisi käyttämään jopa henkilö, jolla on vain keskimääräinen tai heikko henkinen energiataso.

Sain ryhmääni Keldorovskin lisäksi kaksi muuta henkisen voimankäytön uranuurtajaa, joiden kanssa siis DEIR -menetelmä on luotu. Lopulta meitä oli ryhmässä neljä – minä, Pjotr Keldorovski, Aleksei Gryshtshak, erinomainen telepaatti sekä Sergei Desmentsov, voimakas selvänäkijä.

Lyhyesti kerrottuna menetelmän kehittämiseksi on tehty tuhansia tutkimuksia ja kokeita sekä testauksia. Meidän piti myös kokeilla kaikkea itseemme todetaksemme menetelmän toimivuuden ja sitä varten meidän piti ensin vahvistaa omaa energiaamme. Sitä ei pysty saavuttamaan muuten kuin sulkemalla itsensä lopullisesti sivullisilta vaikutuksilta eli olemalla suojattu ulkoiselta ohjaukselta. Kävimme läpi tällaisen prosessin ja ymmärsimme vasta sitten tehneemme poliittisesti vaarallisen liikkeen, sillä meidän yhteiskunnassamme hallitsemattomille henkilöille ei juuri ole sijaa.

Meidän piti myös varmistaa, ettei alitajunta pääse vaikuttamaan itseen päinvastoin kuin on tarkoitus, ja niin kehitimme menetelmän, jolla voi ohjelmoida itseen terveyden ja menestyksen. Loimme myös sivullisten ihmisten ohjausmenetelmän.

Kerldorovskin aloitteesta kehitimme projektiin elementtejä, jotka liittyivät elämän pidentämiseen ja terveyden säilyttämiseen. Kehitimme ja tutkimme myös keinoja, joilla omaa magnetismia eli karismaa voidaan lisätä ja sen avulla alistaa toisen ihmisen valtaansa.

Keldrovski ja Desmentsov työskentelivät lisäksi sielun energiankohottamismenetelmän parissa ja selvittivät, miten uskoa voi käyttää ympäristön ohjaamiseksi. Gryshtshakin liityttyä joukkoon he kehittivät yhdessä keinon olla yhteydessä kuoleman jälkeiseen elämään.

Vuonna 1988 DEIR -menetelmä muotoutui lopullisesti sellaiseksi kuin sen tässä esitämme. Seuraavana vuonna pidimme opintokurssin muutamalle tunnetulle henkilölle. Näin salaisuuden verho oli poistettu projektin yltä ja muitakin ihmisiä alkoi tulla opiskelijoiksemme.

Vuonna 1992 jouduimme kuitenkin itse psykologisen aseen kohteeksi. Sitä käytettiin pirullisen huomaamattomasti ja järkyttävän voimakkaasti. Pjotr kuoli sydänkohtaukseen ja Aleksei menehtyi syöpään vuonna 1994. Meitä kahta muuta auttoivat oppimamme suojausmenetelmät ja kestimme sellaista, mitä kouluttamaton henkilö ei pystyisi kestämään.

Sergei Desmentsov pystyi pakenemaan Amerikkaan sekasorron ja entisten Neuvostovaltioiden välisten sotien varjossa. Minä jäin, koska en halunnut elää poissa kotimaastani.

Lisäksi minulla on tehtävä: Olimme tehneet valtakirjan, joka valtuuttaa kunkin meistä toimimaan kaikkien nimissä. Emme voineet antaa keräämiemme tietojen kuolla meidän mukanamme, sillä tämä tieto voi tuoda toivoa koko ihmiskunnalle.

Olen siis luovuttanut kirjan käsikirjoituksen julkaistavaksi luotetulle asiamiehelle, kirjoittajakollegalleni ja oppilaalleni Kirill Titoville. Toimin omasta ja kollegojeni - Pjotr Keldorovski, Aleksei Gryshtshak ja Sergei Desmentsov - puolesta, meidän, jotka olemme luoneet uuden energiatietoisuuden edelleenkehittämismenetelmän eli DEIR –menetelmän.

Tulevilla oppilaillamme on toivoa. He vapautuvat ja saavat terveyden sekä elävät kauemmin kuin tavalliset ihmiset. Heillä on myös onni myötä ja he pystyvät sellaiseen, mihin asiaan perehtymätön, tavallinen ihminen ei pysty.

Nyt menetelmään pääsee tutustumaan kaikkialla maailmassa. Kirja on käännetty kymmenille kielille ja sitä on myyty miljoonia kappaleita.

Onni olkoon myötä teille kaikille!