Mikä on "Energiapaasto"


”…Selvännäkijäryhmämme keksi sattumalta, miten pystytään kohottamaan yksilöllistä energiatasoa ilman näännyttäviä paastoja ja muita epämukavia ja arkipäivän rytmiin sopimattomia keinoja.

Jotta energian vaikutus ihmiseen olisi tehokasta, pitäisi sen olla riittävän voimakasta ja lisäksi tulla pitkän ajan kuluessa. Tällä tavoin voidaan käynnistää elinten ja elimistön järjestelmien luonnolliset energiankeräämis- ja normalisointimekanismit.

Etsiessämme ratkaisua tähän selvittämättömältä näyttävään tehtävään keksimme ainutkertaisen menetelmän, jonka nimesimme energiapaastoksi.”

Nämä sanat ovat Dmitri Verishtshaginin ”Eheytyminen” kirjasta.


 


Mikä on Energiapaasto?

Lyhyesti sanottuna se on ”energianälkä”, jonka jälkeen tapahtuu ihmisen energiatason korvaaminen ja puhdistus. Toisin sanoen energiapaasto toimii samalla periaatteella kuin tavallinen paasto ravinnosta. Ensin ihminen on syömättä, jolloin myrkyt poistuvat elimistöstä ja sitten se uudistuu kokonaisuudessaan. Sen jälkeen ihminen syö normaalisti, ja elimistö käsittelee ruoka-aineita eri tavalla kuin ennen paastoa.

DEIR asiantuntijat kehittivät tekniikan, joka sai heti suuren kysynnän. Tarkastellaanpa yksityiskohtaisemmin tämän menetelmän kaikkia etuja.

Energiapaasto vaikuttaa sekä ihmisen fyysiseen osaan että hänen emotionaaliseen olotilaan. Se edistää kosketus- ja näköaistin kehitystä. Sen avulla ihminen voi ylittää omia rajoitteita ja voittaa mielessä olevia stereotyyppejä.  Energiapaaston ansiosta uuden tason energian saavuttaminen ja sairastuttavista kytköksistä eroon pääsy on helppoa. Energiapaaston vaikutus on sitä tehokkaampi, mitä tietoisemmin ihminen osallistuu prosessiin.

 Energiapaasto on energian poistamis- ja täyttämisohjelma. Energiapaaston aikana muodostuu voimakas energiavirta, joka täyttää ihmisen kehon energialla. Tämä prosessi antaa mahdollisuuden uudistaa ja käynnistää luonnollisia energian täyttämismekanismeja, joilla on uusi voimavara. Tuloksena on kaikkien fysiologisten järjestelmien ja ihmiskehon elinten toiminnan normalisointi.

Henkilöllä, joka harrastaa energiatietoisuuden käytäntöjä, energia- ja herkkyystaso kasvaa. Valitettavasti se ei kuitenkaan kasvaa niin nopeasti, kuin haluaisimme. Tämä johtuu nykypäiväsen elämän kiireisestä rytmistä. Kehomme altistuu päivittäisiin ylikuormituksiin ja kaikista meidän ponnisteluista huolimatta energiataso kasvaa hyvin hitaasti. Voimme pumpata energia täysillä joka päivä, mutta heti pysähdyttyämme energiataso palautuu alkuperäisiin lukemiin. Kehomme on hidas reagoimaan ja ehkä tämä on syy siihen, miksi emme voi nosta energiatason nopeasti. Energiapaaston ansiosta koko elimistön pumppaus ja puhdistus ovat huomattavasti tehokkaampia sekä energian täyttämistaso on suurempi.

Nykypäivänä tiedämme, että 80% sairauksien syistä ovat ihmisten energiassa ja psyykessä. Pitkäaikaiset häiriöt eetterikehon joillakin alueilla vaikuttavat negatiivisesti fyysisen kehon kuntoon ja heikentävät sitä.  Kun tämä prosessi on jatkunut tarpeeksi pitkään, se johtaa sairauksiin fyysisellä tasolla. Tämän lisäksi energiatasolle muodostuvat sairastuttavat kytkökset.

Mikä on sairastuttava kytkös? Sairastuttavat kytkökset ovat patologiset energiaoikosulut kehossamme elimien ja järjestelmien välissä. Jos emme ehdi seurata muutoksia energian olotilassa, niin fyysisen olotilan muutoksen oireet ovat näkyvät ja selkeät.

Ihminen sairastuu useasti oman elämänkaaren aikana ja altistuu stresseille. Ihmisen energiataso laskee ja sairastuttavat kytkökset muodostuvat kehossa. Mieli uskoo, että tämä on normaalia. Tällä tavalla muodostuu itsekäsityksen malli, joka estää energian täyttämistä edelliselle tasolle, sairastuttavista kytköksistä eroon pääsyä ja paluutta alkuperäiseen terveydentilaan.

On luonnollisesti selvä, että tällainen energian ja terveyden kunto ei tee ketään onnelliseksi. Jokainen haluaa olla terve, vahva ja tehokas omassa toiminnassa ja ilmenemismuotoissa. Onnellisuus ei ole abstraktinen käsite, koska sitä voi saavuttaa tietyissä muodoissa.


 

Energiapaaston tuloksena ihminen saavuttaa seuraavia päämääriä:

 

1.      Laadullisesti uusi energiataso

Keho pyrkii saamaan mahdollisimman paljon energiaa. Tämä aiheuttaa energian tahatonta nousua maksimitasolle. Tunteiden kirkkaus ja laatu voimistuvat.

2-3 päivän aikana tapahtuu niin kutsuttu kehon energinen ”heikkous”. Energiakeskuksiin, jotka vastaanottavat Maan ja Avaruuden virtoja, asetetaan tulpat. Kun energia laskee tiettyyn tasoon, tulpat poistetaan. Siinä hetkessä energian täyttö on tosi voimakas. Ihmisen energiatasosta tulee paljon korkeampi, kuin ennen paastoa.  Energiaa käsittelemään vaadittuja tehtäviä on huomattavasti enemmän ja se auttaa ihmistä saavuttamaan parempia tuloksia.

Seminaarin osallistujat tuntevat energian valtavan nousun, heidän väsymys laskee ja tehokkuus kasvaa. Tämä vaikutus on yleinen Energiapaaston jälkeen. Ihmiset huomaavat heti, että he ovat energeettisesti voimakkaampia.


2.      Parantaminen

Suurin osa DEIR ensimmäisen tason kurssin suorittaneista onnistuivat voittamaan energiatietoisuusloisia. Kuitenkin ihmisen elimistössä muodostuvat sairastuttavat kytkökset, joiden syy on kohtuuton suhde omaan kehoon. Elin, joka sairastuu, alkaa vetää naapurielimien energiaa, näin tapahtuu edellä mainittu energian oikosulku.

Suuri osa työstä keskittyy työhön sisäelinten ja sairastuttavien kytkösten kanssa. Tulokset osoittavat, että mitä suurempi on energian alentamisen taso, sitä selvemmin näkyvät sairastuttavat kytkökset. Energiapaaston aikana kytköksiä on helpompi tunnistaa, kuin silloin, kun ihminen on tavallisessa energian olotilassa. Tehokas sisäinen työskentely seminaarissa mahdollistaa kytkösten poistamisen.

Sairastuttavia kytköksiä repimällä pysähdymme patologiset oikosulut kehossamme. Nopea ja tehokas energian täyttö, energian pumppaus ja jokaisen elimen puhdistus auttavat palauttaa kaikkien elimien itsenäistä toimintaa.

Pitää kuitenkin ymmärtää, että Energiapaasto ei ole ihmelääke. Joskus henkilö ei voi selvitä kaikista oman terveyden ongelmista paaston 2-3 päivän aikana. Kroonisimpia ja vanhempia kytköksiä ei aina onnistu poistamaan yhdellä energiapaastolla. Useampi energiapaasto on hyvä ratkaisu näissä tapauksissa. Sairastuttavat kytkökset eivät kuitenkaan palaudu hyvin suoritetun työn jälkeen.


3.      Ennakkotorjunta

Seminaarissa poistamme negatiivisia ärsykkeitä, jotka eivät ole vielä ilmenneet fyysisellä tasolla ja jotka voivat aiheuttaa sairauden ilmestymisen. Perehtyminen omien sisäelinten ja järjestelmien kanssa työskentelyyn auttaa pitämään kehon puhtaana, kunnossa ja ehkäisemään sairauksia.

On myös huomattavaa, että uskomatonta nuorentamisen vaikutusta voi saavuttaa tekemällä työtä itsekseen. Tämä on yleisin Energiapaaston sivuvaikutus.


4.      Tietoisuus

Yksilön henkisen kehityksen ymmärrys energiatietoisuusmaailmassa voimistuu Energiapaaston suorittamisen jälkeen.


5.      Terveys ja hyvinvointi

Pitää myös mainita, miten merkittäviä ovat Energiapaaston terveysvaikutuksia. Yli 15 vuoden käytännön aikana tapahtuivat monet parantamistapaukset. Nämä tapaukset ovat vahvistettu virallisissa lääketieden laitosten tutkimuksissa.

Likinäköisyydestä kärsivät ihmiset parantavat näöntarkkuutta 1-3 pisteeseen seminaarin kolmen päivän aikana. Tätä tapahtuu monille osallistujille lähes jokaisella Energiapaastolla.

 

Tässä on muutama esimerkki:

Pahanlaatuinen kasvain kilpirauhasessa pieneni 3,5 sentistä 2 millimetriin kolmessa Energiapaastossa vuoden aikana. Hedelmättömyys diagnoosin poisto neljällä naisella Stavropol kaupungissa. Yksi nainen Samarasta oli viisi vuotta säännöllisesti käynyt Energiapaastossa. Hänen diagnoosinsa oli leukemiaa, mutta Energiapaaston jälkeen diagnoosi peruuntui. Monet näistä parantumisista voidaan luokitella ihmeiksi. 


Energiapaasto järjestetään ainoastaan DEIR sertifioitujen valmentajien valvonnassa. He ovat erityiskoulutettuja ja heillä on suoritettu yliopistotasoinen lääketieteellinen tutkinto. Itsenäinen energiapaasto on toki mahdollinen, mutta ei suositeltava ihmisille, jotka eivät tunnista energiatietoisuuden periaatteita.

Energiapaasto on DEIR koulun yleisohjelman olennainen osa. Oppimalla tätä tekniikka ihminen avaa itselleen uuden voimanlähteen. Energiapaaston jälkeen pysyvä hyvinvointi seuraa ihmistä elämän jokaiseen päivään.

HUOM! Energiapaaston seminaarissa osallistuminen vaatii DEIR 1. ja 2. tason koulutuksen suorittamista!